Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Limnoloji BIY 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUĞBA ONGUN SEVİNDİK
Course Lecturers Doç.Dr. TUĞBA ONGUN SEVİNDİK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Farklı göl tiplerine özgün fiziksel, kimyasal ve biyolojik kavramlar, teoriler, metotlar ve uygulamaların öğretilmesi
Course Content Farklı göl tiplerinin (Sığ göl, baraj vb.) fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler yönünden gösterdikleri farklı karakteristik özellikleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı göl tiplerine özgün fiziksel, kimyasal ve biyolojik kavramlar, teoriler, metotlar ve uygulamaların öğretilmesi Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Farklı göl tiplerinin jeomorfolojisi
2 Göllerde ısınma ve soğuma hareketleri ve buharlaşma
3 Göllerde termal tabakalaşma, termoklin oluşumu ve dinamikleri
4 Termal tabakalaşmanın sularda gaz alışverişine ve planktona etkileri
5 Ilıman göllerde ilkbahar ve sonbahar sirkülasyonu
6 Göllerde dış kaynaklı ve iç kaynaklı besin tuzu yüklemesi
7 Sığ göllerin kültürel ve doğal ötrofikasyonu
8 Sığ göllerde makrofitler ve pelajik topluluklara etkileri
9 Sığ göllerde su seviyesi değişikliklerinin biyota ve jeokimyaya etkisi
10 Sığ göllerin izlenmesi: Fitoplankton mu yoksa klorofil a mı rutin olarak ölçülmeli?
11 Akarsu ve göl hibrit sistemleri olarak barajlar: Barajlarda yatay ve dikey zonasyonlar
12 Barajlarda oksijen: Metalimnetik oksijen minimum ve hipolimnetik oksijen maksimum
13 Barajlarda madde taşınma işlemleri: Adveksiyon, konveksiyon, difüzyon ve dağılma
14 Barajlarda primer üretim: Barajlarda alg büyümesini kontrol eden faktörler
Resources
Course Notes 1) Thornton, K.W., Kimmel, B.L. and Payne, F.E. 1990. Reservoir Limnology: Ecological Perspectives. Wiley, New York, 256 pp.<br>2) Horne, A.J., Goldman, C.R., 1994. Limnology, McGraw-Hill, Newyork.<br>3) Scheffer, M. 2003. Ecology of shallow lakes. Springer, 356 pp.<br>4) Kalff, J. 2003. Limnology. Prentice Hall, 592 pp.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6