Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zoocoğrafik Analiz Yöntemleri BIY 613 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ UZUN
Course Lecturers
Course Assistants

Bölüm Araştırma Görevlileri

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dünyanın oluşumu, hayvanların yeryüzündeki dağılışları ve bir alanda bulunuş nedenlerini öğretmek. Anadolu coğrafyasında canlıların dağılışlarının nedenlerinin kavranmasını sağlamak.

Course Content

Coğrafya araştırmalarının biyoloji içerisindeki yeri, önemi, çeşitleri ve ilgili olduğu diğer biyolojik dallar hakkında bilgi verilmekte ve tartışılmaktadır. Yayılış alanı yapısı, dinamiği, sınıflandırması ile çeşitli hayvan coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri, endemik türleri ile birlikte açıklanmaktadır. Türkiye ve komşu ülkelerinin Paleocoğrafyası hakkında bilgi verilmektedir. Dünyanın oluşumu, biyosferin gelişimi, zoocoğrafik bölgeler ile karakteristik fauna elementlerini tanıtan çeşitli video filmleri gösterilmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zoocoğrafik bölgeleri ve özelliklerini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Jelojik Devirler ve özelliklerini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Hayvanların yeryüzünde yayılışı ile ilgili genel prensipleri kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Yeryüzü karalarının oluşumu ile ilgili süreci kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Türkiye´nin zoocoğrafik özelliklerini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Zoocoğrafyanın tanımını ve ilgi alanını kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zoocoğrafyanın Tanımı ve ilgi alanı
2 Kıtaların Oluşumu
3 Prekambriyen, Paleozoik Zaman
4 Mesozoik Zaman
5 Senozoik Zaman
6 Hayvanların Yayılışında Dikkat Edilecek Hususlar
7 Buzullaşma ve Kara Köprülerinin Oluşumu
8 Biyocoğrafik Bölgeler
9 Ara Sınav
10 Holoarktik Zoocoğrafik Bölgesi
11 Nearktik, Etiyopya-Orientalis Zoocoğrafik Bölgesi
12 Neotropik, Notogea Zoocoğrafik Bölgesi
13 Antartika Zoocoğrafik Bölgesi
14 Türkiye Zoocoğrafyası
Resources
Course Notes <p>Demirsoy, A., Genel Zoocoğrafya ve T&uuml;rkiye Zoocoğrafyası, Meteksan Yayınları, Ankara, 2002.</p>
Course Resources

Efe, R., Biyocoğrafya, Çantay Yayınları, 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Alanı ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisine sahiptir. X
3 Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular. X
4 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
5 Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisine sahiptir. X
6 Alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı yapabilir ve/veya yönetebilir. X
7 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisine sahiptir. X
8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde liderlik yapabilir. X
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde kendi özgün fikirlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir. X
10 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
11 Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. X
12 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
13 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6