Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Evrimsel Analiz BIY 612 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ UZUN
Course Lecturers
Course Assistants

Bölüm Araştırma Görevlileri

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Evrenin, yeryüzünün ve canlılığın oluşum süreci hakkında tüm görüşleri evrim mekanizması çerçevesinde kavrayabilme ve diğer görüşlerle kıyaslama.

Course Content

Giriş, populasyonlar, populasyonlarda varyasyon, seleksiyon ve adaptasyon, tür oluşumu, hayatın kökeni, yeryüzündeki canlıların evrimi, hayvan davranışları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Maddenin oluşumu ile ilgili farklı görüşleri kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Canlı ve cansız arasındaki farkları kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yeryüzünde canlının nasıl ortaya çıktığını kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Darwinist evrimi kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Canlılığın nasıl çeşitlendiğini kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Evrim İçin Kanıtlar
2 Darwinist Doğal Seçilim
3 Mutasyon ve Genetik Varyasyon
4 Evrimin Mekanizmaları Olarak Seçilim ve Mutasyon
5 Göç, Genetik Sürüklenme ve Rastgele Olmayan Çiftleşme
6 Çoklu Lokuslarda Evrim
7 Eşeysel Seçilim
8 Akraba Seçilimi ve Sosyal Davranış
9 Ara Sınav
10 Türleşme Mekanizmaları
11 Evrimsel Ağaçların Oluşturulması
12 Yaşamın Kökeni ve Prekambriyen Evrimi
13 Kambriyen Patlaması ve Sonrası
14 İnsanın Evrimi
Resources
Course Notes <p>Freeman, S., Herron, J., C., (&Ccedil;eviri: Battal &Ccedil;ıplak, Hasan H. Başıb&uuml;y&uuml;k, S&uuml;phan Karaytuğ, İslam G&uuml;nd&uuml;z), Evrimsel Analiz, Palme Yayıncılık, İstanbul, 2001.</p>
Course Resources

Demirsoy A., Kalıtım ve Evrim, Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret, Ankara, 1990.
Darwin, C., (Çeviri:Orhan Tuncay), Türlerin Kökeni. Gün Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Alanı ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisine sahiptir. X
3 Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular. X
4 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
5 Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisine sahiptir. X
6 Alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı yapabilir ve/veya yönetebilir. X
7 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisine sahiptir. X
8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde liderlik yapabilir. X
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde kendi özgün fikirlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir. X
10 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
11 Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. X
12 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
13 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6