Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitki Hücre Metabolizmasi BIY 615 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ DOĞRU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bitki hücrelerinde bulunan organeller, organellerin genel yapıları ve organellerde meydana gelen metabolik olayların incelenmesi.
Course Content Bir bitki hücresinin genel yapısı, bitki hücrelerinde bulunan organeller, hücre zarı, hücre çeperi, sitoplazma, vakuol, nukleus, kloroplast, fotosentez, mitokondri, peroksizom, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, ribozomlar, protein sentezi, karbohidrat ve lipid metabolizması, fenolik maddeler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mitokondri ve peroksizomlar Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Bir bitki hücresinin genel yapısı ve bitki hücrelerinde bulunan organeller Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Genel değerlendirme Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Kloroplast ve fotosentez olayı Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Hücre zarı, hücre çeperi ve sitoplazma Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Fenolik maddeler Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Kloroplast ve fotosentez olayı Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Vakuol ve nukleus Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Ribozomlar ve protein sentezi Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Sınav Anlatım, Sınav ,
12 Kloroplast ve fotosentez olayı Anlatım, Sınav , Ödev,
13 Karbohidrat metabolizması Anlatım, Sınav , Ödev,
14 Lipid metabolizması Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Kloroplast ve fotosentez olayı Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bir bitki hücresinin genel yapısı ve bitki hücrelerinde bulunan organeller
2 Hücre zarı, hücre çeperi ve sitoplazma
3 Vakuol ve nukleus
4 Kloroplast ve fotosentez olayı
5 Kloroplast ve fotosentez olayı
6 Kloroplast ve fotosentez olayı
7 Kloroplast ve fotosentez olayı
8 Mitokondri ve peroksizomlar
9 Endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği
10 Ribozomlar ve protein sentezi
11 Karbohidrat metabolizması
12 Lipid metabolizması
13 Fenolik maddeler
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology (1998), Sinauer Associates, Inc. Publisher, Sunderland.
2) Zhong J. J. Plant Cells (2001), Springer Verlag, Heidelberg.
3) Ridge I. Plants (2002), Oxford Press, New York.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6