Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitki Taksonomisi Prensipleri BIY 609 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bitki taksonomisi yeryüzünde yetişen bitki çeşitlerini, bunların adlandırılmasını, farlılık ve benzerliklerini, yeryüzünde yayılışlarını ve kısa habitat özelliklerinin verilmesi ve bu özellikler ile bitkileri tanımlamak.
Course Content Bitkilerin sınıflandırılması ile ilgili sistemler, flogeni üzerine kurulan sistemler, sistematik kategoriler, tipifikasyon ve nomenklatür, floristik sunuş, taksonomide kullanılan karakterler, ilkel ve ileri morfolojik karakterler, morfolojik ve anatomik karakterler, palinolojik karakterler, embriyolojik karakterler, sitolojik karakterler, fitokimyasal karakterler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Taksonomide kullanılan karakterleri öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Sistematik kategorileri öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Tipifikasyon ve nomenklatürü öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Taksonomik revizyon ve floristik sunuşu bilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Teşhis edilen bitkilerin yayınlanması hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Bitkilerin sınıflandırılması ile ilgili sistemleri öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bitkilerin sınıflandırılması ile ilgili ilk sistemler
2 Flogeni üzerine kurulan sistemler
3 Sistematik kategoriler
4 Tipifikasyon
5 Nomenklatür
6 Teşhis edilen bitkilerin yayınlanması
7 Taksonomik revizyon
8 Floristik sunuş
9 Taksonomide kullanılan karakterler
10 İlkel ve ileri karakterler
11 Morfolojik ve anatomik karakterler
12 Palinolojik veembriyolojik karakterler
13 Sitolojik ve fitokimyasal karakterler
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes 1) Seçmen Ö. ve arkd. Tohumlu bitkiler sistematiği Ege Ün. Fen Fak Yay. No:116, 1998.<br>2) Vural M. Bitki taksonomisi prensipleri ders notları Gazi Üniversitesi .
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6