Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Ekoloji BIY 614 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ UZUN
Course Lecturers
Course Assistants

Bölüm Araştırma Görevlileri

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ekolojik sistemlerin analizi, yönetimi ve modellenmesi

Course Content

Ekolojik sistemler ve bileşenleri, Süksesyon, Peyzaj ekolojisi, Çevre politikası ve yönetim esasları, Ekosistem dinamiği modelleme ilkeleri, Ortak sistem tasarımı ve davranışları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Peyzaj ekolojisini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Çevre politikası ve yönetim esaslarını kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Ekosistem dinamiği modellemesinin tarihi sürecini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Ekosistem yapısı ve fonksiyonunda zamansal değişimi kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Ekolojik sistemleri ve bileşenlerini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Ekosistem dinamiği modelleme ilkelerini kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekosistem Dinamiği Modellemenin Tarihçesi
2 Ekolojik Sistemler ve Bileşenler
3 Zaman, Mekan Boyutu
4 Ekosistemin Yapısı
5 Ekosistem Fonksiyonu
6 Süksesyon
7 Peyzaj Ekolojisi
8 Çevre Politikası ve Yönetim Esasları
9 Ara Sınav
10 Model Türleri
11 Modelleme Süreci ve Stella Simülasyon Dili
12 Grafiksel İntegral
13 Rampa Modelleri
14 Kapasite Aşma ve Çökme Davranışı
Resources
Course Notes <p>Evrendilek, F., Ekolojik Sistemlerin Analizi, Y&ouml;netimi ve Modellenmesi, Papatya Yayınları, İstanbul, 2004.</p>
Course Resources

1. Prof. Dr. Ahmet Kocatas, ?Ekoloji ve Çevre Biyolojisi?, Ege Üniversitesi Basımevi, 1996
2. Eugene P. Odum ve Gary W. Barret, ?Ekoloji?nin Temel İlkeleri (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kani IŞIK)?, Palme yayıncılık, Ankara, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Alanı ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisine sahiptir. X
3 Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular. X
4 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
5 Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisine sahiptir. X
6 Alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı yapabilir ve/veya yönetebilir. X
7 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisine sahiptir. X
8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde liderlik yapabilir. X
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde kendi özgün fikirlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir. X
10 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
11 Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. X
12 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
13 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6