Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikoloji ve Din SAU 174 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU,
Course Assistants

Araş. Gör. Dr. Ayşe Şentepe

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilere, Psikoloji ve Din dersinin kavram ve problemlerini tanıtmaktır.

Course Content

Bu derste, başlangıcından günümüze dini yaşantının psiko-sosyal yönü, değeri ve gelişimi işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin temel kavramlarını tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dersin konusunu ve önemini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Bu derste belirlenen yeni araştırma alanlarını kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel psikoloji ve din
2 Dini duygu ve düşünce
3 Dini fiiller ve yaşayış
4 İnsanın dinamikliği ve değişimi
5 İnsanın gelişimi ve din
6 Gençlik ve din
7 Dini tutum ve davranış
8 Mistik psikoloji
9 Dini hayat ve Benlik
10 Din değiştirme
11 Aile yapısı ve din
12 İslam dünyası ve din
13 Din psikolojisinde yeni gelişmeler
14 Toplum ve din
Resources
Course Notes <p>Yavuz, K.(2013), G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde İnancın psikolojisi, Boğazi&ccedil;i yayınları, Ankara</p>
Course Resources

Cüceloğlu, D.(1991), insan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, istanbul

Hökelekli, H.(1993),Din Psikolojisi, T.D.Vakfı Yayınları, Ankara

Aydın, A. R. (2004), Birey ve Din, insan yayınları, İstanbul

Bahadır, A.(2011), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Final 1 16 16
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5