Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Toplumlarda Aile ve Din SAU 168 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. AYŞE ELMALI KARAKAYA,
Course Assistants

Arş. Gör. Abdulmuttalip BAYCAR

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Modern dönemde ailenin temel kavram ve konularını kavrar.

Course Content

Bu derste modern ailenin yapısı, fonksiyonları ve toplumla olan etkileşimleri din sosyolojisi açısından incelenir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ailenin doğduğu sosyal şartları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Ailenin toplum hayatı üzerindeki etkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Modern ailede çocukların rollerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Ailenin ferdi hayat üzerindeki etkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Modern ailede anne ve babanın rollerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Ailenin tanımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Modern ailede çocukların rollerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Modern ailede rollerin dağılımını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aile nedir?
2 Modern aile nedir?
3 Sosyal hayatta ailenin önemi.
4 Ailenin ferdi hayat üzerindeki etkileri.
5 Ailenin dini referansları.
6 İslam ve modern aile.
7 Diğer dinler ve aile.
8 Ara Sınav
9 Modern aile ve gençler.
10 Modern aile ve kadınlar.
11 Modern aile ve yaşlılar.
12 Günümüz Batı Dünyası ve modern aile.
13 Günümüz Doğu Dünyası ve modern aile.
14 Günümüz Türkiye?si ve modern aile.
Resources
Course Notes <p>[1] Sosyo-K&uuml;lt&uuml;rel Değişme S&uuml;recinde T&uuml;rk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.<br /> Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.</p>
Course Resources

[1] Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.
[2] K. Canatan, E. Yıldırım (2009) Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap.
[3] Günümüzde Aile (2007) İstanbul: Ensar Neşriyat.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Sözlü Sınav 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5