Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Kitabeleri SAN 290 4 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator İSHAK AKDEMİR
Course Lecturers İSHAK AKDEMİR,
Course Assistants

Sanat Tarihi Araştırma Görevlileri

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin matbu ve elyazısı ile yazılmış Osmanlıca metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.

Course Content

Bu derste, Osmanlıcada tarihî ve edebî kitabelerdeki elyazısı (rika vb.) metinlerin çözümleme teknikleri öğretilmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim &Uuml;yesi tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, I-II, 5. baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999.
-Develi, Hayati, Osmanlı Türkçesi Klavuzu, c.II, 3. baskı, Bilimevi Genel Dağıtım Kitapevi, İstanbul, 2003.
-Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1982.
-Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi (Hazırlayan: Yılmaz Kurt), Ankara, 1994.
-Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul 1971.
-Redhouse Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Sözlük, İstanbul 1999.
-Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, 3. Bsk., İstanbul 1987.
-Tüfekçioğlu, Abdülhamit., Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Kültür Bakanlığı sanat Eserleri, Ankara, 2001.
-Yazır, Mahmud B., Eski Yazıları Okuma Anahtarı, 3. baskı, Ankara, 1978.

Week Documents Description size
0 KİTABENİN ÖNEMİ Ders Notu 0.01 MB
0 KİTABE-1 METİN 0.09 MB
0 KİTABE-2 METİN 0.06 MB
0 1. KİTABE METİN 0.08 MB
0 2.KİTABE METİN 0.2 MB
0 3.KİTABE METİN 0.05 MB
0 4.KİTABE METİN 0.15 MB
0 5.KİTABE METİN 0.15 MB
0 6.KİTABE METİN 0.08 MB
0 7.KİTABE METİN 0.09 MB
0 8.KİTABE METİN 0.06 MB
0 9.KİTABE METİN 0.03 MB
0 10.KİTABE METİN 0.03 MB
0 7.KİTABE METİN 0.3 MB
0 8.KİTABE METİN 0.21 MB
0 9.KİTABE METİN 0.3 MB
0 10.KİTABE METİN 0.03 MB
0 11.KİTABE METİN 9.35 MB
0 12.KİTABE METİN 0.08 MB
0 13.KİTABE METİN 5.61 MB
0 14.KİTABE METİN 6.37 MB
0 OSM. ZAMİRLER 1 DERS NOTU 0.02 MB
0 OSM. ZAMİRLER 2 DERS NOTU 0.16 MB
0 OSM. HAL EKLERİ DERS NOTU 0.04 MB
0 OSM. HABER KİPLERİ DERS NOTU 0.04 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir.
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5