Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi Metinler SAN 291 3 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator İSHAK AKDEMİR
Course Lecturers İSHAK AKDEMİR,
Course Assistants

Sanat Tarihi Araştırma Görevlileri

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin matbu ve elyazısı ile yazılmış Osmanlıca metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.

Course Content

Bu derste, Osmanlıcada tarihî ve edebî metinlerdeki elyazısı (rika vb.) metinlerin çözümleme teknikleri öğretilmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim &Uuml;yesi tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, I-II, 5. baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999.
-Develi, Hayati, Osmanlı Türkçesi Klavuzu, c.II, 3. baskı, Bilimevi Genel Dağıtım Kitapevi, İstanbul, 2003.
-Tevellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1982.
-Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi (Hazırlayan: Yılmaz Kurt), Ankara, 1994.
-Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul 1971.
-Redhouse Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Sözlük, İstanbul 1999.
-Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, 3. Bsk., İstanbul 1987.
-Tüfekçioğlu, Abdülhamit., Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Kültür Bakanlığı sanat Eserleri, Ankara, 2001.
-Yazır, Mahmud B., Eski Yazıları Okuma Anahtarı, 3. baskı, Ankara, 1978.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5