Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri SAN 233 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Murat ALKAN 

Course Category
Course Objective

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde inşa edilmiş hanları mimari ve süsleme özellikleri açısından ayrıntılı bir şekilde öğrencilere anlatmak.

Course Content

Anadolu Selçuklu döneminin tanımı, tarihi coğrafyası ve kurulan ilk beyliklerden itibaren ortaya konan han örneklerinin plan tipleri, gelişimi kullanılan malzeme ve teknikler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konu hakkında yapılan temel araştırma ve yayınları açıklar
2 Hanın tanımı ve tarihçesi
3 Anadolu’da kervan yolları ve kervansaray mimarisi
4 Anadolu Selçuklu dönemi kervansaraylarının ilk örnekleri
5 Plan tipleri: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları (açık)
6 Plan tipleri: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları (açık)
7 Plan tipleri: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları (kapalı)
8 Sınav
9 Plan tipleri: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları (kapalı)
10 Plan tipleri: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları (eş odaklı)
11 Plan tipleri: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları (eş odaklı)
12 Beylikler Dönemi açık avlulu Medreseleri
13 Beylikler Dönemi Kervansarayları
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

ASLANAPA, O., Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Ankara, 1997. 
ALTUN Ara., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul:Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1988.
DIEZ, E. ASLANAPA, O., Karaman Devri Sanatı, İstanbul, 1950.
KONYALI İ.Hakkı., Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi, İstanbul:Baha Matbaası, 1967.
DÜLGERLER O.Nuri.,Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, Ankara:Türk Tarih Kurumu, 2006. 
BAŞ, Ali, Beylikler Dönemi Hanları, Konya, 1989. 
ALTUN, A., Kütahyanın Türk Devri Mimarisi-Bir Deneme,Kütahya,İstanbul,1981
İlknur Aktuğ Kolay XIV.yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri
KIZILTAN A. , Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul, 1958. 
ÖNEY Gönül, Beylikler Devri Sanatı, Ankara:Türk Tarih Kurumu, 1989.
ÜNAL R Hüseyin., Birgi: Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001. 
UYSAL A.Osman.,Germiyanoğulları Beyliğinin Mimari Eserleri, Atatürk Kültür Merkezi, 2006.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5