Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi SAN 402 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU, Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA, Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU, Doç.Dr. ELA TAŞ, Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants

Res. Assist. Mert AĞAOĞLU

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Sanat tarihi alanında mezuniyet çalışmasının yapılması.

Course Content

Sanat tarihi alanında mezuniyet çalışmasının yapılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilerin hangi alanda kabiliyetli olduklarını belirler Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
2 Sanat tarihi konularını araştırma kabiliyetini kavrar Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
3 Verileri kullanarak tez yazma kabiliyetini elde eder Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
4 Sanat tarihi araştırmaları için doğru verilere ulaşır Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konu tespiti
2 Literatür tarama
3 Literatür tarama
4 Verilerin toplanması
5 Verilerin toplanması
6 Yüzey Araştırması
7 Fotoğraf çekimi
8 Ara Değerlendirme
9 Veri yazımı
10 Veri yazımı
11 Veri yazımı
12 Değerlendirme ve Karşılaştırma
13 Tartışma ve Sonuç
14 Sunum
Resources
Course Notes <p>Belirlenen konuya g&ouml;re kullanılan literat&uuml;r</p>
Course Resources

Konuya göre belirlenen sanat tarihi kaynakları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 30 30
Final 1 50 50
Total Workload 240
Total Workload / 25 (Hours) 9.6
dersAKTSKredisi 10