Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Hat Sanati SAN 432 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET MEMİŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Mert AĞAOĞLU

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Hat sanatının tarihi gelişimini, İslam sanatı içindeki yerini ve önemini kavramak. Hat sanatında uygulanan yazı çeşitlerini ve en az bir yazı türünün estetik ve sanatsal özelliklerini tanımak

Course Content

Türk Hat sanatının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, yazı çeşitleri ve kullanım alanları, malzeme ve öğrenim usulleri, Sülüs hattıyla yazı çalışmaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hat sanatının diğer geleneksel sanatlarla ilişkisini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Hat sanatının ünlü sanatçılarını ve önemli eserlerini tanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Türk Hat sanatının tarihsel gelişimini açıklar Anlatım, Sınav ,
4 Yazı çeşitlerini ve kullanım sahalarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Yazı malzemelerini ve bu malzemelerin hazırlama usullerini açıklar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Bir yazı çeşidinin estetik ve sanatsal özelliklerini yorumlar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Öncesi Hat Sanatı
2 Hat Sanatında Osmanlı Dönemi
3 Şeyh Hamdullah ve Hat Sanatına Katkıları
4 Hafız Osman Ekolü
5 Hat Öğreniminde Meşk Usulü ve Meşk Örneklerinin Tanıtımı
6 Celî Yazılar ve Çalışma Usülleri
7 Ünlü Osmanlı Hattatları
8 Sülüs Meşki ve Sülüs Hattının Özellikleri
9 Mimari Süslemede Hat Sanatı
10 Yazı Malzemeleri ve Bu Malzemelerin Yapım Usulleri
11 Sülüs Meşki ve Sülüs Hattının Özellikleri
12 Sülüs Yazıda İstif ve İstiflerin Özellikleri
13 Sülüs Hattının Kullanıldığı Yerler
14 Yazma Eserlerin Korunması ve Onarımı
Resources
Course Notes <p>Yazır, M.B. (1975): Yazı ve Kalem G&uuml;zeli, Ankara.</p>
Course Resources

Serin, M. (2000): Şevki Efendinin Sülüs Nesih Meşk Murakkaı, İstanbul.
Serin,M. (1999): Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul.
Alparslan, A. (1999) Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul.
Subaşı, M.H. (1997): Yazıya Giriş, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 15 15
Final 1 22 22
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5