Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müzecilik SAN 405 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Murat Alkan
Course Category
Course Objective Müze tanımı ve tarihsel gelişiminden başlanarak müzelerin önemi fonksiyonları, işleyişi gibi konularda sınıf ve müze ortamında detaylı anlatımlar ile müzelerin öneminin öğrencilere aktarılması ve müze bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir.
Course Content Müzelerin önemi, misyonu, görevleri, işleyişi, eski eserlerin korunması ve onarımı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzelerin tarihi süreç içindeki gelişimlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Müzelerin bilimsel ve toplumsal amaçlarını bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Müze ve eski eserler mevzuatını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Eski eserlerlerin korunması ile ilgili tedbir önerileri geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Müzeye kazandırılacak eserin belirlenme ölçütlerini açıklar Anlatım, Tartışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Müze bilincinin uyandırılmasında etkin olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Yurtiçi ve yurtdışı müzelerini karşılaştırır Anlatım, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müzenin tanımı, tarihçesi ve çeşitleri
2 Türk müzeciliğinin tarihçesi
3 Türk ve dünya müzeleri
4 Sergilemenin esasları
5 Sergileme salonlarının özellikleri
6 Müzenin bölümleri
7 Müzeler ve eğitim
8 Müze gezisi / saha çalışması
9 Ara sınav
10 Taşınmaz kültür varlıkarının belgelenmesi ve envanterlenmesi
11 Sergilenen eserlerin bakım ve onarımı
12 Kültür varlıklarının korunması
13 Kültür varlıkları ile ilgili mevzuat
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources ARIK R.Oğuz., Türk Müzeciliğine Bir Bakış, İstanbul, 1953.
CEZAR Mustafa., Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, 1972.
ÖNDER Mehmet., Türkiye Müzeleri, Ankara, 1977.
ATASOY Sümer, Müzeler ve Müzecilik Bibliyografyası, İstanbul, 1979.
ARTUN Ali., Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
ATAGÖK Tomur., Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
ATASOY YAVUZOĞLU Nazan., Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
ATASOY Sümer., Müzelerimizde Sergileme Sorunları 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, s.51-52.
ECO Umberto , Bir Müze İçin Öneriler, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) s. 8-12.
ERGEÇ Rifat., Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5