Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Epigrafisi SAN 333 5 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator İSHAK AKDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör.Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Eski dilde yazılmış belgelerin okunması ve incelenmesinin yanında, Osmanlı arşivinde araştırma yapma usulünün kavranması.
Course Content Osmanlıca arşiv belgelerini tanıma, okuma ve tahlil etme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı arşivlerini tanır ve nasıl araştırma yapılacağını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Selçuklu ve Osmanlı dönemi mezar taşlarını okur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Arşiv belgelerini günümüz Türkçesine göre sadeleştirir Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Arşiv belgeleri arasındaki farklılıkları ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Mezar taşlarını metin ve süsleme özellikleri bakımından dönemi içerisinde değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Belge çeşitlerinin içeriklerini kavrar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriği ve sınırları
2 Arşiv Belgelerinin bulunduğu arşivlerin tanıtımı
3 Arşiv Belgelerinin tanıtımı
4 Belge çeşitleri
5 Belge okuma
6 Belge okuma
7 Belge okuma
8 Belge okuma
9 Sınav
10 Türk kültür ve sanatında mezar taşları, genel nitelikleri
11 Mezar taşlarının okunması
12 Mezar taşlarının okunması
13 Mezar taşlarının okunması
14 Değerlendirme ve Sonuç
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources Develi, Hayati, Osmanlı Türkçesi Klavuzu, c.II, 3. baskı, Bilimevi Genel Dağıtım Kitapevi, İstanbul, 2003.
Tevellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1982
Ahmed Nezih Galitekin, Kocaeli Su Medeniyetinden Birkaç Damla, İSU Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları.
Ahmed Nezih Galitekin, Kocaeli Körfez İlçesi Tarih ve Kültür Mirası Eserler, Körfez Belediyesi Kültür Yayınları.
Lütfi Şeyban, Taraklı´da Osmanlı Mezartaşları ve Kitâbeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Adapazarı 2007. Osmanlı Devletinde Arşivcilik Ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DEVLET ARSVLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara 1999. EMİNOĞLU, Mehmet, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, T.D.V. Yay., Ankara 1992. KÜTÜKOĞLU, Mübahat, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1998. BELVİRANLI, Ali Kemal, Osmanlıca Metinler Rehberi 4, Marifet Yay., 1998. ÖZKAN, Mustafa, Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri, Çağrı Yay., İst. 2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5