Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Belgeleme ve Fotoğrafçilik SAN 106 2 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Gülsen TEZCAN KAYA
Course Category
Course Objective Türk sanatı araştırmacısının, alanı ile ilgili belge ve objeleri bilimsel çalışmalarda kullanabilecek şekilde tasnif ederek arşivleyebilmesi,bilimsel çalışmalarına destek olacak görselleri oluşturma yeteneğinin oluşturulması.
Course Content Kültür varlıklarının tespit edilmesi ve ayrıntılı olarak belgelenmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültür varlıklarını ayrıntılı olarak sınıflandırarak tespit eder ve belgeler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Fotoğraf makinesinin bölümlerini ve parçalarını bilir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Arşivlerini olumsuz koşullardan etkilenmeyecek şekilde korur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Belgeleme tekniklerini bilir ve çalışacağı konuya göre uygun olanını seçer Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Uygun koşullar altında fotoğraf tab eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 Hava koşullarına ve mekana göre doğru fotoğrafı çeker Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Kaynaklar
3 Sanat tarihi materyalenin tespiti
4 Sanat tarihi materyalenin tespiti
5 Envanter fişlemesi
6 Envanter fişlemesi
7 Koruma ve depolama yöntemleri
8 Fotoğraf makinesinin tanıtımı, diyafram,kadraj,enstantane,netlik
9 Sınav
10 Agrandizör, makro çekim, tripod kullanımı
11 Fotoğrafın tab edilmesi/banyo
12 Fotoğrafın tab edilmesi/banyo
13 Görsellerin arşivlenmesi, arşiv teknikleri
14 Arazi çalışması
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources DEĞİRMENDERE A. Necati, Dünya Fotoğrafçılık Ansiklopedisi, İstanbul:Cihan Matbaacılık.
ÇOKAL B. Claasz, Arkeolojik illüstrasyon ve fotoğrafçılık (çev.) Ceyhun Çokal, Ankara: Aytaşı Yayıncılık, 2006.
UÇAR Meltem-Yavuz Salim Yılmaz,Koruma sempozyumu taşınmaz ve kültür varlıklarını tespit ve belgeleme yöntemleri, 1-3 Ekim 2009, Mersin: Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi, 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5