Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Tasarim SAN 339 5 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. BORA ALTINIŞIK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mert AĞAOĞLU
Course Category
Course Objective Sanat tarihi alanında yapılacak bilimsel çalışmalarda sanat eserlerimizin bilimsel yöntemlerle belgelenmesine yönelik kullanılan çizim programlarının öğretilmesi.
Course Content Autocad ve CorelDraw tasarım programlarının temel nitelikleri, çizim esas ve teknikleri öğretilerek plan, şema, kesit ve cephe yüzeyi gibi mimari çizimler ile taşınır-taşınmaz kültür varlıkları üzerine işlenen süslemelerin çizimlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Süsleme sanatlarının çizim özelliklerini bilir ve bilgisayar ortamında uygular Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Autocad programında Orta ölçekli bir mimari yapının planını çizer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Alanına giren programlar hakkında gelişmeleri takip eder Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Teknik çizim programlarının niteliklerini bilir ve çalışmak istediği alana uygun programı seçer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 CorelDraw programıyla afiş vb. tasarımlar yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Ölçekli bir şekilde sade cephe görünüşleri çizer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar destekli tasarım konusunda temel kavramlar, AutoCad’e giriş uygulamaları
2 AutoCad ekranı ve durum çubuğununun tanıtımı, uygulama
3 Çizim komutları, uygulama
4 Çizim komutları, uygulama
5 Çizim komutları, uygulama
6 Düzenleme komutları, uygulama
7 Düzenleme komutları, uygulama
8 Ölçeklendirme, katman özellikleri, dosya alma, kayıt ve yazdırma işlemleri
9 Sınav
10 CorelDraw programının tanıtımı, özellikleri
11 Süslemede tasarım esasları ve ilgili komutların kullanımı, uygulama
12 Düzenleme komutları ve diğer işlemler, uygulama
13 Özgün tasarım ve sayfa düzeni oluşturma, uygulama
14 Uygulama
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources İ. Hulusi Güngör, Görsel Sanatlar ve Mimarlık İçin Temel Tasarımlar, İstanbul, 2005
Vehbi Balak, Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları, Harran ÜniversitesiPeter Lourekas, Elaine Weinmann, Photoshop CS5, Pearson Higher Education
Hatice Cesur, Corel Draw X4, Pusula Yayıncılık
Osman Gürkan, Macromedia FreeHand MX, Nirvana Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Performans Görevi (Uygulama) 1 8 8
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5