Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Çini Sanati SAN 342 6 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective Türk çini sanatını tarihsel gelişimini öğrenerek, farklı kültür çevreleri ile karşılaştırmasını sağlamaktır.
Course Content Çini sanatının gelişimi, teknikler, kompozisyon ve süsleme özellikleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapım tekniklerini ve atölyeleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Eserleri tarihsel süreç içinde değerlerdirir Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Başkent ve taşra üsluplarını ayırd eder Anlatım, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Motif ve kompozisyonları betimler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sınav , Ödev,
5 Çini sanatı ile ilgili terim ve kaynakları bilir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Çevre kültürlerin eserleriyle karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Türk Çini sanatının kaynak ve sorunları
3 Çini Yapım Teknikleri
4 Çini Sanatı´nda Kullanılan Motif ve Kompozisyonlar
5 Büyük Selçuklu Dönemi´nde Çini
6 Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi´nde Çini
7 Erken Osmanlı Döneminde Çini
8 Klasik Osmanlı Döneminde Çini
9 Ara sınav
10 İznik ve Kütahya Çiniciliği
11 XVIII. yüzyıl Tekfur Sarayı Çinileri
12 Batılılaşma Dönemi Yapılarında Çini Kullanımı
13 Çevre kültürlerle etkileşim
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources Aslanapa,O (1949), Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul
Aslanapa,O (1965), Anadolu´da Türk Çini ve Keramik sanatı, İstanbul
Öney, G., (Türk Çini sanatı, İstanbul
Yetkin, Ş., (1972),Anadolu´da Türk Çini Sanatının Gelişimi, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 8 8
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5