Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Islam Sanati SAN 102 2 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Erkan ATAK

Course Category
Course Objective

Erken dönem İslam toplumlarında sanatın gelişimi, çevre kültürlerle etkileşimi ve mimari oluşumda rol oynayan dini siyasi ve toplumsal etmenlerin kavratılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Erken dönem İslam sanatında yapı türleri, cami mimarisinin gelişimi, plan tipleri, malzeme ve teknik özellikler, diğer dini mimari örnekleri, sivil yapılar, mimariye bağlı süsleme sanatları, İslam sanatının gelişiminde etkileşimler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Coğrafi, kültürel ve siyasi etkileri değerlendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 İnancın sanat eserlerine etkisini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Sanat ve sanatçı sorunsalını irdeler Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Dini ve sivil mimari örnekleri tasvir eder Anlatım, Gösteri, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
5 Erken dönem İslam mimarisini komşu kültürlerinkiyle karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Konu ile iligli araştırmaları ve kaynakları bilir Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Kapsamı, Sınırları ve Kaynaklar
2 İslamiyet'in Doğuşu ve Peygamber Dönemi
3 Dört Halife Dönemi ve İlk İslam Şehirleri
4 İslam Sanatının Oluşumu ve Etki Eden Faktörler
5 Emevi Devri - Tarih ve Coğrafya
6 Emevi Devri Dini Yapıları
7 Emevi Devri Profan Yapıları
8 Ara Sınav
9 Abbasi Devri - Tarih ve Coğrafya
10 Abbasi Devri Şehircilik Anlayışı
11 Abbasi Devri Dini Yapıları
12 Abbasi Devri Profan Yapıları
13 Genel Değerlendirme
14 Final
Resources
Course Notes <p>Dersin hocası tarafından verilecektir</p>
Course Resources

Ettinghausen, R.- Grabar, O. (1994), The Art and Architecture of Islam 650-1250, London .
Grabar, Oleg (1988), İslam Sanatının Oluşumu, (Çev. Nuran Yavuz), İstanbul.
Rıce, David Tablot (1975), Islamic Art, Singapore 1975.
Seherr-Thoss, S. P.-Wilber, D. N. (1968), Design and Colour in Islamic Architecture (Afghanistan , Iran, Turkey), Washington.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 7 7
Final 1 10 10
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5