Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eski Misir Sanati SAN 238 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Geç Paleolitik devirden (M.Ö. 6500) Yunan egemenliğinin başldığı (M.Ö. 300 civarı) döneme kadar Mısır uygarlığının mimari ve el sanatlarının ana hatlarıyla değerlendirilmesi.
Course Content Mimari eserler: mastabalar, piramitler, kaya mezarları, tapınak mimarisi, anıtlar-dikili taşlar, Mısır tasvir sanatı ve küçük sanatlar, Mısır bahçeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küçük el sanatlarının çeşitlerini ve genel özelliklerini kavrar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Mısır tasvir sanatı hakkında söz sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Mısır mimarisini malzeme, yapı türleri ve süsleme özellikleri açısından çevre kültürler ile karşılaştırır. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Mısır uygarlığının kültür evrelerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Konu hakkında yapılan yayınları bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Mısır mimari sanatının gruplandırarak gelişimini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mısır İmparatorluğu siyasi, sosyal ve ekonomik tarihine bakış
2 Eski, orta ve yeni krallık dönemleri
3 Mezar mimarisi, basit toprak mezarlar, mastabalar, kaya mezarları
4 Pramitler
5 Tapınaklar
6 Sütunlar,dikili taşlar ve diğer anıtlar
7 Tasvir Sanatı, resim
8 Resim
9 Ara sınav
10 Mısır heykelleri
11 Mısır heykelleri
12 Küçük sanatlar
13 Küçük sanatlar, bahçeler
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources LEHNER, Mark., The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London 1997.
WILDUNG, Dietrich., Egypt from Prehistory to the Romans, Taschen, Köln 1997.
TURANİ Adnan., Dünya Sanat Tarihi, 4. baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992, s.41-73.
Sanat Ansiklopedisi, C.I, Görsel Yayınlar.
SADIKOĞLU Perihan., Antik Mısır Sanatı ve Tarihsel Akıştan Günümüze Etkiler,İstanbul, 2007.
LISE G., Mısır Sanatını Tanıyalım, (çev.) Eren Soley, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1986.
FURLONG David., Piramitler Gerçeği, (çev.) Selim Yeniçeri,İstanbul: İzdüşüm Yayınları, 2001. 1. Piramitler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber: Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan eserleri Koleksiyonları,Ankara: Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü, 1955.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6