Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bizans Resim ve El Sanatlari SAN 206 4 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Bizans dönemi resim ve el sanatlarının karakteristik özellikleri öğretilerek çevre kültürlerin etkileri ve yansımaları değerlendirilecektir.
Course Content Bizans sanatında Haçlı etkisi, dönemin özellikleri, resim programları, mozaikler, ikonalar, el yazmaları, maden/mine eserlerin malzeme-teknik, işlev, ikonografi, üslup açısından tarihsel çerçevede incelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Komşu kültürlerin eserleriyle bağlantı kurar Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kaynakları tanır ve araştırmaları takip eder Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Eserlerdeki farklılık ve benzerlikleri tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 Eserleri ikonografik ve üslupsal açıdan inceler Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Malzeme ve tekniği tarihsel sürecinde değerlendirir Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Farklı coğrafyaların etkilerini araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konu ile ilgili temel kavram ve terimler
2 Doğu Roma ve Erken Bizans(4. yy.8.yy)
3 Duvar, resmi, ikonalar, mimari plastik örnekleri
4 Fildişi, maden eserler, el yazmaları örnekleri
5 Orta Bizans (8./9. yy13. yy)
6 Duvar, resmi, ikonalar, mimari plastik örnekleri
7 Fildişi, maden eserler, el yazmaları örnekleri
8 Genel değerlendirme
9 Ara sınav
10 Geç Bizans (12041261)
11 Bizans sanatında Haçlı etkisi
12 Duvar, resmi, ikonalar, mimari plastik örnekleri
13 Fildişi, maden eserler, el yazmaları örnekleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir.
Course Resources Cutler, A. and Spieser, J.-M. (1996). Das Mittelalterliche Byzanz 725-1204, München, 21-69.
Cutler, A. (1985). The craft of ivory: sources, techniques, and uses in the Mediterranean, Washington D.C.Demus, O. 1976).
Byzantine mosaic decoration: aspects of monumental art in Byzantium, New York
M.M. Mango, Silver from Early Byzantium (Baltimore 1986)
Mango, M. M. (1986). Silver from Early Byzantium, Baltimore.
D.T. Rice, Art of the Byzantine Era (London 1963)
Rodley, L. (1984). Byzantine Art and Architecture. An
Introduction, Cambridge
Volbach, W. (1952). Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mainz.
Weitzmann, K. (1980). Icons, New York
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5