Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Sanati SAN 208 4 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants

Arş. Gör.Rumeysa IŞIK YAYLA

Course Category
Course Objective

Rönesans´tan Moderrn Sanat Akımlarının başladığı tarihe kadar kronolojik olarak Avrupa´daki kültür ve sanat ortamı ile sanat eserlerinin öğrenilmesi

Course Content

Rönesans sanatı, Maniyerizm, Barok sanat, Romantizm, Neoklasizm ve Realizm

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rönesans´ı hazırlayan süreci ve sonuçlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Romantik, Neoklasik ve Realist sanatçı ve eserlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Rönesans eserlerini karakteristik açıdan tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Avrupa kültür ve sanatını etkileyen süreci irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Barok Dönem mimarisi, heykeli ve resmini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Maniyerist dönem eserlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Dönemler arası geçişleri kavrar Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Rönesans Sanatına Giriş
2 Rönesans´ın sebep ve sonuçları
3 Erken dönem Rönesans Sanatı (resim-heykel-mimari)
4 Klasik Dönem Rönesans Sanatı (resim-heykel-mimari)
5 Maniyerist Dönem Sanatı (resim-heykel-mimari)
6 Barok Sanatına Giriş
7 Barok Resim Sanatı
8 Barok Mimarisi ve Heykeli
9 Rokoko
10 Ara sınav
11 Romantizm
12 Neoklasizm
13 Realizm
14 15-18. Yy Avrupa Sanatını Değerlendirme
Resources
Course Notes <p> Dersin hocası tarafından verilecektir</p>
Course Resources

Gombrich, EH., (1980), Sanatın Öyküsü, İstanbul
Pevsner, N. (1977), Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı, İstanbul
Tansuğ, S., (1993), Resim Sanatının Tarihi, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 8 8
Final 1 13 13
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5