Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anadolu Beylikleri Dönemi Mimarisi SAN 204 4 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants Arş. Gör. Murat Alkan
Course Category
Course Objective Beylikler Dönemi´nde Anadolu´da meydana getirilen mimarî yapıların detaylı olarak işlenilmesi hedeflenmektedir.
Course Content Yapılar cami, medrese, türbe vb. gibi fonksiyonlarına göre gruplara ayrılarak plan, mimari, malzeme ve süsleme özellikleriyle detaylı olarak tanıtılıp yorumlanmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu dönemde meydana getirilen yapıları, Türk mimari sanatının gelişim çizgisi içerisinde değerlendirir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Dini ve sivil mimari örnekleri gruplandırarak tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Konu ile iligli araştırmaları ve kaynakları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Anadolu beyliklerinin mimari eserlerini, yapı türü, malzeme ve teknik bakımından karşılaştırır Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Anadolu Beyliklerinin etkileşimlerini ve mimariye yansımasını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Coğrafi koşulların ve mimari tarzın üzerindeki etkisini açıklar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Beylikler Dönemi İlhanlı Eserleri
2 Karakoyunlu Eserleri Akkoyunlu Eserleri
3 Hamidoğulları, Eretna Beyliği Eserleri
4 Karamanoğulları Eserleri
5 Karamanoğulları Eserleri
6 Eşrefoğulları eserleri
7 Candaroğulları Eserleri
8 Germiyanoğulları Eserleri
9 Ara sınav
10 Saruhanoğulları - Aydınoğulları Eserleri
11 Menteşe Beyliği Eserleri
12 Dulkadiroğulları Eserleri
13 Ramazanoğulları Eserleri
14 Karesioğulları Eserleri
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources ASLANAPA, O., Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Ankara, 1997.
ALTUN Ara., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul:Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1988.
DIEZ, E. ASLANAPA, O., Karaman Devri Sanatı, İstanbul, 1950.
KONYALI İ.Hakkı., Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi, İstanbul:Baha Matbaası, 1967.
DÜLGERLER O.Nuri.,Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, Ankara:Türk Tarih Kurumu, 2006.
SÖZEN, M., Diyarbakırda Türk Mimarisi, İstanbul, 1971
ALTUN, A., Kütahyanın Türk Devri Mimarisi-Bir Deneme,Kütahya,İstanbul,1981
İlknur Aktuğ Kolay XIV.yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri
KIZILTAN A. , Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul, 1958.
ÖNEY Gönül, Beylikler Devri Sanatı, Ankara:Türk Tarih Kurumu, 1989.
ÜNAL R Hüseyin., Birgi: Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.
UYSAL A.Osman.,Germiyanoğulları Beyliğinin Mimari Eserleri, Atatürk Kültür Merkezi, 2006.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5