Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağ Islam Sanati SAN 201 3 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Rümeysa IŞIK

Course Category
Course Objective

Kronolojik olarak Endülüs Emevi, Mağrib (Muvahhit, Murabıt), Nasri, Fatimi,  Eyyubi, Memluk dönemleri mimarisi ile çevre kültürlerin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

İslam inancını benimsemiş toplumlarda mimari ve görsel sanat ürünlerinin biçim, biçem ve içerik sorunları, sanatçı-hami ilişkileri ve üretim süreçleri,İslam inancının yönlendirdiği kültür ve uygarlığın sanata yansıması, yerel ve komşu kültürlerin sanat gelenekleri ve ifade biçimleriyle ilişkileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanatçı ile hami ilişkisini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 İslam sanatı ile ilgili genel bilgi ve tartışmaları, yayınları tanır Soru-Cevap, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kültürel miras ve sanat yapıtlarını koruma bilincini geliştirir Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 İslam inancının sanata yansımalarını sorgular
5 Tarihi ve coğrafi bağlam içerisinde eserleri değerlendirir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 İslam toplumlarının kültürel etkinliklerini açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortaçağ İslam Sanatına Giriş
2 Endülüs Emevi Devleti Tarihi ve Sanatı
3 Muluku't Tavaif Devri Tarihi ve Sanatı
4 Mağrib (Murabıtlar ve Muvahhidler) Devri Tarihi ve Sanatı
5 Nasri (Beni Ahmer) Devri Tarihi ve Sanatı
6 Fatımi Devri Tarihi ve Sanatı
7 Fatımi Devri Mimarisi
8 Ara sınav
9 Eyyubi Devri Tarihi ve Sanatı
10 Eyyubi Devri Mimarisi
11 Memluk Devri Tarihi ve Sanatı
12 Bahri Memlukleri Devri Mimarisi
13 Burci Memlukleri Devri Mimarisi
14 Final
Resources
Course Notes <p> Dersin hocası tarafından verilecektir</p>
Course Resources

Cahen, Claude (1990). Doğuundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar İslamiyet (Çev. E. N. Erendor), Ankara Grabar, Oleg (1988). İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul.
Hillenbrand, Robert (2005),Islam Sanatı ve Mimarlığı (Çev. Ç. Kafescioğlu), İstanbul.
Kuban, Doğan (1995). Türk ve İslam Sanatı üzerine Denemeler, İstanbul.
İslam Ansiklopedisi
Türkiye Diyanet Vakfı slam Ansiklopedisinden ilgili maddeler.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6