Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağ Avrupa Sanati SAN 205 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Ortaçağ Avrupası kültür ve sanatı eserlerden yola çıkılarak öğretilir
Course Content Avrupa kültür ve sanatının oluşumunu sağlayan uygarlıklar, tarihi coğrafyaları içinde tanıtılır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortaçağ kültürünü tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Dönemin sanat ortamını hazırlayan nedenlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Ortaçağ mimarisini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Ortaçağ resim ve heykelini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Toplum sanat ilişkisini sorgular Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Ortaçağa ait sanat eserini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavimler Göçü ve sonuçları
2 Ortaçağda felsefe ve sanat
3 Ortaçağ´ın toplumsal açıdan irdelenmesi
4 Karolanj dönemi Resim Sanatı
5 Karolanj dönemi Mimarisi
6 Otto Dönemi Resmi
7 Otto Dönemi Mimarisi
8 Romanesk Dönem Mimarisi
9 Ara sınav
10 Romanesk Dönem Resmi
11 Romanesk Dönem Heykeli
12 Gotik Dönem Resmi
13 Gotik Dönem Mimarisi
14 Gotik Dönem Heykeli
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources Gombrich, EH., (1993),Sanatın Öyküsü, İstanbul
Panofsky, E., (1995), Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, İstanbul
Snyder, J., (1989), Medieval Art. Painting, Sculpture, Architecture 4th-14 Century, New York
Toman R., (1998), The Art of Gothic. Architecture, Sculpture, Painting, Köln.
Toman R., (1997), The Art of Romanesque. Architecture, Sculpture, Painting, Köln.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5