Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anadolu Selçuklu Mimarisi SAN 207 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective Anadolu´da ilk Türk beyliklerinden başlayarak Selçuklu dönemi mimari eserlerinin yapı türlerine göre kronolojik olarak öğretilmesi.
Course Content Anadolu Selçuklu döneminin tanımı, tarihi coğrafyası ve kurulan ilk beyliklerden itibaren ortaya konan cami, medrese, kervansaray, türbe, saray ve diğer sivil mimari örneklerinin plan tipleri, gelişimi kullanılan malzeme ve teknikler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapı türlerini gruplandırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Mimariye bağlı süsleme sanatları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Yapıların plan özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Konu hakkında yapılan temel araştırma ve yayınları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Anadolu Selçuklu sanatının sınırlarını çizer Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Selçuklu mimari eserlerini belli bir tarihi perspektifle yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anadolu Selçuklularının tarihi ve sosyo kültürel hayatı
2 Malzeme, yapı elemanları, planlama, süsleme ve sanatçı sorunu
3 Cami ve Mescitler
4 Cami ve Mescitler
5 Cami ve Mescitler
6 Anadolu kervan yolları ve kervansaray mimarisi
7 Kervansaraylar
8 Medreseler
9 Ara sınav
10 Medreseler-Şifahaneler
11 Türbe mimarisi
12 Tekke zaviye ve benzer tarikat yapıları
13 Hamamlar, köprüler
14 Şehirlerin fiziki yapısı ve savunması, saraylar
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources ALTUN, A., Anadolu?da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978.
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.
ASLANAPA, Oktay., Anadolu´da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991.
ASLANAPA, Oktay., Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971.
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu?da Türk Beylikleri,Ankara,1998.
KUBAN Dogan., Anadolu Çagında Selçuklu Sanatı,
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
KARAMAĞRALI,Haluk., Anadolu Selçuklu Kervansarayları Önasya Dergisi, S.61-62, 1970
Bayburtluoglu, Zafer.,Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları Erzurum, 1988.
SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.
İLTER, Fügen., Osmanlılar´a Kadar Anadolu Türk Köprüleri,Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, 1978.
ÇULPAN, Cevdet., Türk Taş Köprüleri (Ortaçağ´dan Osmanlı Devri Sonuna Kadar),Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002.
DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı
Bibliyografyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, 1994.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5