Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Resim ve Rölöve SAN 105 1 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. BORA ALTINIŞIK
Course Lecturers Öğr.Gör. BORA ALTINIŞIK,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective Mimari eserlerin ve taşınabilir sanat objelerinin plan, kesit ve görünüşlerinin öğrenciler tarafından çizilebilmesi amacıyla teknik resim bilgisinin öğretimi.
Course Content Teknik resim araçlarının kullanımı, çizgi türleri,şekiller,izdüşüm, cisimlerin ön, üst ve yan görünüşlerinin çizimi, plan, kesit, cephe cizimleri,ölçü alma,rölöve çıkarma yöntemleri ve uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 teknik çizimin temel mantığını ve çizim tekniklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Teknik resim araç-gereçlerini kullanılır Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Çisimlerin izdüşümlerini çizer Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Mimari elmanların çizim özelliklerini uygular Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Ölçüleri verilen bir eseri kağıt üzerine aktarır Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Sanat Tarihinin alanına giren mimari eserlerin ve taşınabilir eserlerin plan, kesit ve görünüşlerini çizer Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriği, kullanılan araç-gereçler
2 Teknik resimde çizgi türleri, açı çizme ve bölme
3 Çokgen çizimleri
4 Cisimlerin ön, üst ve yan görünüş çizimleri (izdüşüm)
5 Uygulama
6 Kesitin tanımı, kesit görünüşlerinin özellikleri
7 Ölçek
8 Plan çizimleri
9 Ara sınav
10 Plan çizimleri
11 Kemerler, tonozlar, kubbe ve kubbe geçişleri, ve diğer yapı elemanları
12 Rölöve çıkartma yöntemleri
13 Uygulama
14 Uygulama
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir
Course Resources PANCARCI, Ali-ÖCAL Emin., Yapı Teknik Resmi, 1-2.Cilt, İstanbul,1994
KOPARAL, A.H.-İPLİKÇİOĞLU M., Teknik Resim, İstanbul, 1999.
Bachmann-Vent., Teknik Resim,(Çev.) F.Saner-F.Ünver, Ankara 1945.
HOTAN, H., Mimari Perspektif, Perspektif Gölge, Ankara (1978).
ÖZKARA Hamdi., Teknik Resim , Ankara,1999.
ALTUN Ara., Sanat Tarihinde Mimari Çizim İçin Küçük Rehber, İstanbul 1983.
HASOL Doğan., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1975.
ULUENGİN Bülent., Rölöve, İstanbul 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Performans Görevi (Atölye) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6