Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Tarihi Yöntem ve Terminolojisi SAN 103 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants Arş. Gör. Rümeysa Işık
Course Category
Course Objective Sanat tarihi alanındaki bilimsel araştırma türleri ve özellikleri öğretilerek,öğrencilerin doğru bir biçimde ödev, mezuniyet tezi ve bilimsel araştırma yazısı hazırlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Sanat tarihinin kapsamı, sanatın türleri; görsel ve plastik sanatlar, bilimsel araştırmanın aşamaları ve metin yazımının kuralları; dipnot ve bibliyografya kuralları, çalışmanın ana hat planını oluşturmak, bilgi fişleri hazırlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Plastik sanatları kendi içinde gruplandırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sanat tarihinin sınırlarını çizer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bilimsel bir çalışmanın aşamalarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Bilimsel metin yazımının kurallarını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Araştırması için gerekli belgeleri test eder ve ilişkilendirir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Bilimsel alıntı yapmanın etik kurallarını bilir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Çalışacağı konuya uygun araştırma yöntemini uygular Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, konu ile ilgili kaynakların değerlendirilmesi
2 Sanat tarihinin kapsamı ve sanat tarihine yardımcı disiplinler
3 Bilimsel araştırma türleri, yazılı kaynakların tespiti ve okunması
4 Bilimsel araştırma türleri, yazılı kaynakların tespiti ve okunması
5 Saha çalışması, gözlem fişlerinin oluşturulması
6 Bilgi ve envanter fişlerinin hazırlanması
7 Bilimsel araştırma yazılarında, metin yapısının oluşturulması ve ana hat planı
8 Bilimsel araştırma yazılarında, metin yapısının oluşturulması ve ana hat planı
9 Ara sınav
10 Dipnot kuralları ve gösterimi
11 Dipnot gösterimi uygulaması
12 Dipnot gösterimi uygulaması
13 YÖK Etik Kuralları
14 Kültür Bakanlığı Etik Kuralları
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources SÖZEN M.-TANYELİ U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1986.
WölfflIn, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985.
HASOL Doğan., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul, 1975.
TURANİ Adnan ,Sanat Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1993.
ALAÇAM E., Araştırma ve Yayım İlkeleri, Konya, 1991.
ALTUN A.,Dipnot ve Bibliyografya Esasları, İstanbul, 1986.
DAY R.A., Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, (çev.)Fatoş Dilber, Ankara, 1973.
MÜLAYİM Selçuk., Sanat Tarihi Metodu, İstanbul,1983.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5