Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Girişimcilik ve Proje Yönetimi (Fen Edebiyat Fakültesi) SAU 1205 0 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ŞAHİN DÜNDAR
Course Lecturers Prof.Dr. AHMET TUTAR, Doç.Dr. TUFAN TURAN, Doç.Dr. CAN SERKAN KESKİN, Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY, Dr.Öğr.Üyesi ELİF ERGÜN, Prof.Dr. MUSTAFA GÜLFEN, Prof.Dr. MUSTAFA ŞAHİN DÜNDAR, Prof.Dr. SALİH ZEKİ YILDIZ, Arş.Gör.Dr. AYŞEGÜL KIRTEL,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse endüstride proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleştirmek önemini oldukça arttırmıştır. Bununla birlikte girişimcilik konusu da her zamankinden daha fazla dikkat çekmektedir. Dolayısıyla kişilerin girişimcilik yeteneklerini artırırken proje üretme ve yönetme kabiliyetlerini geliştirmek gerekmektedir. Her girişimci proje yönetimi bilgilerine, her proje yöneticisi de girişimcilik yetkinliklerine sahip olmalıdır. Bu ders, her iki konuda da öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Course Content

Girişimcilik temel kavramları, özellikleri, kültürü, türleri, finansmanı. Girişimcilik için gerekli beceriler, kadın girişimciliği. Aile işletmeciliği, örgüt kültürü. İş planı kavramı ve öğeleri. Proje tanımı, özellikleri, sınıflandırması. Proje yönetimi ve organizasyonu. Mantıksal Çerçeve yaklaşımı. Proje yaşam çevrimi, kontrol ve izleme, proje bütçesi oluşturma. Proje destekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. 2 - Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 3 - Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. 4 - Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. 5 - Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir. 6 - Ulusal ve uluslararası proje hibe ve desteklerini araştırabilir, yararlanma şartlarını öğrenir. 7 - Proje destek ve hibelerinden faydalanmak üzere iş planı veya başvuru dokümanı ve bütçesini oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Ulusal ve uluslararası proje hibe ve desteklerini araştırabilir, yararlanma şartlarını öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Proje destek ve hibelerinden faydalanmak üzere iş planı veya başvuru dokümanı ve bütçesini oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Girişimcilik ve özellikleri
2 Girişimcilik özelliklerinin sınanması
3 Sorumlu girişimcilik
4 İş fikri/ Buluş geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
5 Fen Bilimlerinde Girişimci Örneklerinde tecrübe paylaşımı
6 İşletme nedir, fonksiyonları nelerdir, nasıl kurulur ve türleri
7 İşletmelerdeki hukuki ve mali yapılar
8 İş planı kavramı ve öğeleri
9 İşletmelerdeki pazarlama, yönetim, Üretim ve finans planı
10 İşletmeler için Pazar araştırması
11 Fen Bilimlerinde Örnek iş modeli uygulamaları
12 Örnek iş modeline yönelik atölye çalışmaları
13 İş modeline ait tecrübe paylaşım
14 Uygulamalı iş planı örnekleri
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 2 2
Proje / Tasarım 1 30 30
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 7 7
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5