Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Sanati SAU 074 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Rumeysa IŞIK

Course Category
Course Objective

Türk Sanatının tarihi süreç içerisindeki gelişimi mimari eserler başta olmak üzere, mimariye bağlı süsleme, geleneksel el sanatları ve kitap sanatları açısından genel hatlarıyla öğrencilere aktarılacaktır.

Course Content

İslam öncesi Türklerde resim, mimari ve ele geçen buluntuların değerlendirilmesi, Türk-İslam mimarisinin gelişimi, Mimar Sinan ve eserleri, mimariye bağlı süsleme, Türk kitap ve geleneksel el sanatları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk sanatlarının anlaşılmasını ve geliştirilmesi konusunda fikir önerir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Türk sanatlarını diğer sanatlarla karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
3 Millî sanat eserlerinin nasıl yapıldığını kavrar Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Türk sanatını genel hatlarıyla tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türk sanatının dönemlerini analiz eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sanat eserlerini türlerine göre değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Konu ile ilgili kaynakların değerlendirilmesi
2 Türk Sanatının kaynakları, İslam öncesi Türk Sanatı
3 Anadolu Öncesi Türk-İslam Sanatı ve Mimarisi
4 Anadolu Öncesi Türk-İslam Mimarisi
5 Anadolu Selçuklu Sanatı ve Mimarisi
6 Anadolu Selçuklu Sanatı ve Mimarisi
7 Beylikler Dönemi Sanatı
8 Osmanlı Mimarisi
9 Ara sınav
10 Osmanlı Mimarisi
11 Osmanlı Mimarisi ve Mimari Süsleme
12 Osmanlı Dönemi El Sanatları
13 Osmanlı Dönemi Kitap Sanatları
14 Değerlendirme ve Sonuç
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim &uuml;yesi tarafından verilecektir</p>
Course Resources

SÖZEN M.-TANYELİ U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1986.
WölfflIn, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985.
HASOL Doğan., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul, 1975.
TURANİ Adnan ,Sanat Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1993.
ARSEVEN Celal Esad., Sanat Ansiklopedisi, C. I-V, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1983. DİYARBEKİRLİ, N., İslamiyetten Önceki Türk Sanatı, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara 1993.
MÜLAYİM Selçuk., Sanat Tarihi Metodu, İstanbul,1983.
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,Remzi Kitabevi,İstanbul,1984
ASLANAPA, Oktay., Anadolu´da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991.
ASLANAPA Oktay., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul:Inkılâp Kitabevi, 1985.
E. Hakkı AYVERDİ, Osmanlı Mimarisi Serisi.
Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,1986.
ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul, 2007.
KUBAN Dogan., Anadolu Çagında Selçuklu Sanatı,İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
Birol İnci., Derman Çiçek,Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1991.
AKAR Azade-KESKİNER Cahide., Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, 2. baskı, İstanbul: Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, 1978.
BİROL İnci A.,Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5