Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Idari Coğrafya SAU 051 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET KAÇMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İdari coğrafyanın planlama açısından önemini ve Türkiye´nin idari bölünüşünde rol oynayan faktörleri kavramak
Course Content İdari coğrafyanın konusu, yerleşmelerin fonksiyonları, Türkiye´de idari bölünüş yapısı ve mülki idare bölümleri, coğrafi bölgelerde yapılması gereken düzenlemeler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İdari birimleri ve özellikleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Türkiye idari bölünüşünde yapılması gereken değişiklikleri nedeni ile analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 İdari coğrafyanın planlamadaki önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdari Coğrafyanın Konusu, Dünya´da ve Türkiye´de İdari Coğrafya
2 İdari Coğrafya ile İlgili Kavramlar
3 İdari Coğrafya Açısından Yerleşmeler, Yerleşmelerin Şekil ve Doku Özellikleri
4 Türkiye´deki Yerleşmelerin Sınıflandırılması, Kırsal Yerleşmeler
5 Kentsel Yerleşmeler
6 Türkiye´deki Yerleşmelerin İdari Bölünüş içindeki Fonksiyonları, Kırsal Yerleşmeler, İlçe Merkezleri
7 İl Merkezleri, Beldeler
8 Türkiye´deki İdari Bölünüş Yapısı
9 Türkiye´deki İdari Bölünüş Yapısı
10 Türkiye´nin Mülki İdare Bölümleri
11 Türkiye´nin Mülki İdare Bölümleri
12 Coğrafya-Mülki İdare İlişkisi, İl-İlçe Yönetim Alanları ve Merkezlerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
13 Türkiye´nin Coğrafi Bölgelerinde Yapılması Gereken İdari Düzenlemeler (Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi)
14 Türkiye´nin Coğrafi Bölgelerinde Yapılması Gereken İdari Düzenlemeler (Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
Resources
Course Notes
Course Resources A. ÖZÇAĞLAR, İdari Coğrafya, Ümit Matbaa, 2011, Ankara
A. ÖZÇAĞLAR, Türkiye´de Belediye Örgütlü Yerleşmeler, Ekol Yayınevi, 1997, Ankara
K. ARINÇ, Türkiye´nin Coğrafi Bölgeleri, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2007, Erzurum
A. ÖZÇAĞLAR, "Türkiye´de Mülki İdare Bölümlerinin İdari Coğrafya Analizi", Coğrafi Bilimler Dergisi, 3(1),1-25, Ankara
Z. KODAY, "İdari Coğrafya Özellikleri Bakımından Aziziye Metropol İlçesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 13(2):67-80
Z. KARAKUZULU, Sakarya İlindeki Kasaba Yerleşmeleri, Değişim Yayınları, 2010, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5