Program Öğrenme Çıktıları

SKILLS

Cognitive, Practical

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

SKILLS

Cognitive, Practical

COMPETENCIES

Field-based Competence

SKILLS

Cognitive, Practical

COMPETENCIES

Field-based Competence

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

COMPETENCIES

Learning Competence

COMPETENCIES

Field-based Competence

SKILLS

Cognitive, Practical

SKILLS

Cognitive, Practical

Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
; ;