Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VARLIK FELSEFESİ FEL 209 3 4+0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. YUSUF TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. YUSUF TURAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Bahadır Karadağ, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Serhat Arslan, Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Varlık Felsefesinin temel problem alanlarını tanıyıp bu alanlarla ilgili kavramları kullanabilir hale gelmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Varlık felsefesinin, diğer disiplinlerle farkı, benzerlikleri ve ilişkileri. Felsefe tarihi içerisinde varlık felsefesi alanı ile ilintili belli başlı yaklaşımlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Varlık felsefesindeki problemlere önerilen belli başlı çözümleri öğrenir. 1, 2 A, C
2) Var olanlara ontolojik açıdan bakabilir. 1, 2 A, B
3) Varlık felsefesindeki temel problemleri öğrenir. 1 A
4) Eleştirel düşünür ve kavramlar arasında ayrımlar yapabilir. 1, 3 C
5) 1 A
6) 1 A
7) 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, B: Sözlü Sınav

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Varlık Felsefesinin Tanımı ve Sınırları
2 İlkçağda Arke Problemi
3 Logos ve Herakleitos
4 Platon ve İdea
5 Aristoteles ve Töz
6 Sudur
7 Ortaçağda Bir Felsefe Problemi Olarak Tanrı
8 Felsefe Tarihinde Tanrı Kanıtlamaları
9 ARASINAV
10 17.yy da Töz problemi
11 Kartezyen Düalizm
12 Nomen, Fenomen ve Kendinde Şey
13 Varoluş Felsefeleri
14 Yeni Ontoloji
KAYNAKLAR
Ders Notu 1-Platon, Parmenides ve Sofist Diyalogları
2-Aristotales, Metafizik

3-Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler
Diğer Kaynaklar
[2] CEVİZCİ,Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınevi, İstanbul 2005
[3] CEVİZCİ,Ahmet, Metafiziğe Giriş, Paradigma Yayınevi,İstanbul 2004
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini kullanır.
X
2
Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlar ve aktarır.
X
3
Felsefe alanındaki oluşturulmuş kaynaklarda felsefî sorunlarla ilgili araştırmayı yürütür, yöntem geliştirir.
X
4
Evrensel felsefe sorunlarını yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirler.
X
5
İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olur, bu alandaki sorgulamaları gösterir.
X
6
Genel ve özel düzeyde bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunlara felsefece değerlendirir, sorunları irdeler.
X
7
Bilim, din ve sanat alanlarına ilişkin genel ve yerel sorunlarda disiplinlerarası bilgiyi kullanır, planlar.
X
8
Çalışma alanlarında karşılaşılan tekil sorunları tanımlar, çözer ve gerektiğinde kullanır.
X
9
Sahip olunan bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü anlatır ve çözümler.
X
10

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 10
Kısa Sınav 3 10
Ödev 4 5
Ödev 5 5
Ödev 6 5
Ödev 7 5
Ödev 8 5
Ödev 9 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6