Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ PDR 321 5 4+0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KAYA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KAYA
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Bahadır Karadağ, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Serhat Arslan, Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene
Dersin Amacı
Bireyin gelişim sürecinin psikolojik unsurlarını kavratmak.
Dersin İçeriği
Gelişim Psikolojisi alanının kavramlarını, bilimin ortaya çıkış koşullarını, temsilcilerini ve kuramlarını öğrenciye tanıtmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramları kavrar. 1, 2 A
2) Bireyin gelişim sürecinin analizini öğrenir. 1, 2 A, B
3) Diğer bilimlerle Gelişim Psikolojisi arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1, 2 A, B
4) Bedensel, ahlaki ve cinsel gelişimi tanımlar. 1, 2 C
5) Duygusal, sosyal, psikomotor gelişimi tanımlar. 1, 2 A, B
6) Zihinsel gelişimi tanımlar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Gelişim Psikolojisinin konusu ve önemi
2 Gelişim Psikolojisinin konusu ve önemi
3 Diğer bilimlerle Gelişim Psikolojisi arasındaki ilişki
4 Ahlaki gelişim
5 Cinsel gelişim
6 Bedensel gelişim
7 Bedensel Gelişim
8 Ara Sınav
9 Duygusal ve sosyal gelişim
10 Zihinsel Gelişim
11 Psiko-motor Gelişim
12 Ergenlik dönemi ve karakteristikleri
13 Yetişkinlik dönemi ve karakteristikleri
14 Genel değerlendirme
KAYNAKLAR
Ders Notu Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991
Diğer Kaynaklar
Yörükoğlu, Atalay, Gençlik Çağı, Özgür Yayınları, İstanbul, 2000
Bacanlı, Hasan, Psikolojik Kavram Analizleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2002
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini kullanır.
X
2
Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlar ve aktarır.
X
3
Felsefe alanındaki oluşturulmuş kaynaklarda felsefî sorunlarla ilgili araştırmayı yürütür, yöntem geliştirir.
X
4
Evrensel felsefe sorunlarını yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirler.
X
5
İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olur, bu alandaki sorgulamaları gösterir.
X
6
Genel ve özel düzeyde bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunlara felsefece değerlendirir, sorunları irdeler.
X
7
Bilim, din ve sanat alanlarına ilişkin genel ve yerel sorunlarda disiplinlerarası bilgiyi kullanır, planlar.
X
8
Çalışma alanlarında karşılaşılan tekil sorunları tanımlar, çözer ve gerektiğinde kullanır.
X
9
Sahip olunan bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü anlatır ve çözümler.
X
10

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 10
Kısa Sınav 3 10
Ödev 4 5
Ödev 5 5
Ödev 6 5
Ödev 7 5
Ödev 8 5
Ödev 9 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6