Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) 1, 2, 3 A, C
2) 1, 2, 3 A, C
3) 1, 2, 3 A, C
4) 1, 2, 3 A, C
5) 1, 2, 3 A, C
6) 1, 2, 3 A, C
7) 1, 2, 3 A, C
8) 1, 2, 3 A, C
9) 1, 2, 3 A, C
10) 1, 2, 3 A, C
11) 1, 2, 3 A, C
12) Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramları açıklar. 1, 2, 3 A, C
13) Sağlığı ile ilgili sorumluluk alır. 1, 2, 3 A, C
14) Sağlığı etkileyen risk faktörlerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
15) Kişisel hijyen kurallarına uyar. 1, 2, 3 A
16) Fiziksel aktivitelere katılır. 1, 2, 3 A, C
17) Sağlıklı beslenme ilkelerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
18) Ruh sağlığını geliştirecek aktivitelere katılır. 1, 2, 3 A, C
19) Sigara, alkol ve madde bağımlılığının risklerini tartışır 1, 2, 3 A, C
20) Kaza ve şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri alır. 1, 2, 3 A, C
21) Çevrenin sağlık üzerinde etkilerinin farkına varır 1, 2, 3 A, C
22) Cinsel sağlığa zarar verecek davranışlardan uzak durur. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
13 Cinsel Sağlık ve Sağlığının Geliştirilmesi
1 Giriş. Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramları
2 Sağlık ve Hastalık
3 Sağlık Sorumluluğu
4 Beslenme ve Kilo yönetimi
5 Ruh sağlığının geliştirilmesi ve stres yönetimi
6 Kişisel hijyenin geliştirilmesi
7 Sosyal destek ve sağlığı geliştirme .ARA SINAV
8 Sigara, alkol ve madde bağımlılığı; önleme, koruma ve bıraktırma
9 Kaza ve şiddetin önlenmesi
10 Çevre sağlığı; sağlıklı ve güvenli çevrenin oluşturulması
11 Sağlığın geliştirilmesinde Birey,Aile Ve Toplumun Rolü
12 Sağlığın geliştirilmesinde Birey,Aile Ve Toplumun Rolü
14 Cinsel Sağlık ve Sağlığının Geliştirilmesi
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Clark CC: Health Promotion In Communities, Holistic and Wellness Approaches, Spinger Publishing Company, 2002.
Edelman CL, Mandle DL: Health Promotions Throughout The Lifespan, Fifth Edition, Mosby, 2002.
Gorin SS, Arnold J: Health Promotion in Practice, Jossey-Bass, 2002ourse
NamePender NJ, Murdaugh JL, Parsons MA: Health Promotion in Nursig Practice, Fifty Edition, Pearson-Prentice Hall, 2006.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 15
Kısa Sınav 3 15
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 0 0 0
Final 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Toplam İş Yükü 132
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,28
Dersin AKTS Kredisi 5