Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci sağlık hizmetlerinin temel özelliklerini öğrenir. 1, 2, 3 A, C
2) Türk Sağlık sistemini öğrenir. 1, 2, 3 A, C
3) Türkiye?de hizmet sunan sağlık kurumlarını ve sunulan hizmet türlerini öğrenir 1, 2, 3 A, C
4) Türk sağlık sistemi ile yabancı ülke sağlık sistemlerini karşılaştırabilir. 1, 2, 3 A, C
5) Sağlık hizmetleri kullanımını etkileyen faktörleri bilir. 1, 2, 3 A, C
6) Türkiye´de sağlık hizmetlerinde meydana gelen değişimi açıklayabilir. 1, 2, 3 A, C
7) Türkiye´de sağlık sektörünün örgütlenme biçimini anlar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sağlık ve hastalık kavramlarının incelenmesi
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
2 Sağlık Hizmetlerinin Temel Özellikleri ve Sağlık Hizmetlerini Diğer Hizmet Türlerinden Ayıran Faktörler
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
3 Türkiye´de sağlık hizmetlerinin gelişimi
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
4 Türkiye´de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
5 Hastane yönetimi-1
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
6 Hastane yönetimi-2
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
7 Sağlık hizmetlerininde finansman yönetimi
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
8 Sağlık işlemlerinde pazarlama yönetimi
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
9 ARASINAV
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
10 Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
11 Hasta hakları ve malpraktis
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
12 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ve iletişim
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
13 Sağlık yönetiminde çağdaş yaklaşımlar-1
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
14 Sağlık yönetiminde çağdaş yaklaşımlar-2
Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık,O. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.
KAYNAKLAR
Ders Notu

Tengilimoğlu D., Akbolat M. ve Işık, O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2015.

Diğer Kaynaklar

-The Ministry of Health of Turkey, 2004, Turkey Health Report, Ankara.
-DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporları.
- Kavuncubaşı, Şahin. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010.

DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 3 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 129
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,16
Dersin AKTS Kredisi 5