Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Endüstri İlişkilerinin Doğuşu,Endüstri Devrimi ve Nedenleri
2 Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri, Üretim Faktörleri ve İdeolojiler
3 İşçi-İşveren İlişkileri Sistemi(İş Piyasaları,Emek,İstihdam,İşsizlik, Ücretler,İşgücünün Verimliliği)
4 İşçi-İşveren İlişkileri Sisteminde Taraflar(Devlet,İşverenler,Sendikalar,Sendika Çeşitleri)
5 Toplu Pazarlık, Müzakereler, Toplu Sözleşmeler,Hak ve Çıkar Uyuşmazlıkları
6 Uyuşmazlık Halinde Çözüm Yolları(Uzlaşma, Arabuluculuk,Tahkim,Grev ve Lokavt)
7 Endüstriyel Demokrasi ve Birleşmeler(Seçimler, Temsil Yetkisi, Firma Evlilikleri)
8 Yeni Endüstri İlişkileri (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum Kültürü)
9 Yeni Endüstri İlişkileri(İstihdam İlişkisi ve Güç Kullanımı)
10 Yeni Endüstri İlişkileri (Şikayet, Disiplin ve Öneri Sistemleri)
11 Yeni Endüstri İlişkileri (Çevre,İşçi Sağlığı ve İş Güvenli)
12 Yeni Endüstri İlişkileri (Yönetime Katılma ve Taşeronlaştırma)
13 Teknolojik(Otomasyon)ve Finansal(Bütçeleme) Gelişmeler,
14 Sivil Toplum Kuruluşları,Küreselleşme ve Küresel Kuruluşlar
KAYNAKLAR
Ders Notu Öğr.Gör. Erkal Etçioğlu,"Endüstri İlişkileri",Sakarya Üniversitesi, Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- EKİN Nusret,"Endüstri İlişkileri",İst.Üniv.Yayın No:2549,İSTANBUL,1979
2- GÜVEN H.Sami.,"Endüstriyel İşçi Kooperatifleri",TDAV Yay.,BURSA-1993
3-OĞUZMAN Kemal,"Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri", İ.Ü,İşletme Fak.İ.İ.E.Yay.No:3,İSTANBUL-1984
4-UĞUR Adem,"İşçi İşveren İlişkileri",SAÜ Yayın No:18, SAKARYA -2004
6-SALAMON Michael,"Industrial Relations",Pearson Education,4,Editon, ENGLAND,2000
7-TÜRKDOĞAN Orhan,"19.yy Osmanlı Toplumunda İşçi Sınıfının Doğuşu",TDAV Dergisi,Sayfa 11,İSTANBUL,1981
8-YILDIRIM Engin,"Endüstri İlişkileri Teorileri",Değişim Yayın,SAKARYA-1997
9- ZAİM Sabahattin,"Çalışma Ekonomisi",Filiz Kitapevi,10.Baskı,İSTANBUL - 1997
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 15
Kısa Sınav 3 15
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 2 2
Toplam İş Yükü 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
Dersin AKTS Kredisi 2