Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Notanın ne olduğunu bilir 1, 2, 3, 6 B
2) Nota değerlerini okur ve yazar 1, 2, 3, 4, 6, 14 B, F
3) Nota değerlerine karşılık gelen sessiz süreleri (sus=es işaretleri )bilir 1, 2, 4, 6, 9, 15 B
4) Usul ya da ölçü değerlerini öğrenir. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15 B, C, F
5) Nota değerleriyle vuruşlarının nasıl yapılacağını kavrar. 1, 2, 4, 6, 10, 14, 15 A, B, C, F
6) Usûlleriyle ritmik okuma yapar. 4, 6, 8, 14, 15 B, F
7) Ritmik okuma ve yazmanın nasıl yapılacağını bilir. 4, 6, 14, 15 A, B, C
8) Nota ve porte ilişkisini kavrar ve sesleri tanır. 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15 A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yaptırma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 14: Bireysel Çalışma, 9: Benzetim, 15: Problem Çözme, 10: Beyin Fırtınası, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi, C: Ödev, A: Sınav , D: Proje / Tasarım

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Nota nedir?
2 Nota değerleri ve bunlara karşılı gele sus işaretleri.
3 Nota ve porte ilşkisi.
4 Nota,porte ve müzik dilinde kullanılan diğer sembollerin öğretimesi
5 Usul ya da ölçü değerlerinin kavratılması.Porte üzerinde seslerin yerlerini tanıma çalışmaları.
6 Usullerle ritmik okuma çalışmaları.Sesleri süreleri ve nota değerleriyle okuma alıştırmaları
7 Usullerle ritmik yazma çalışmaları.
8 Konuşma dilindeki kelimelerin nota değerleriyle ifade edilmesi.
9 Sözlü eserlerdeki ritmik okuma denemeleri
10 Ritmik okuma çalışmaları.
11 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
12 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
13 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
14 Öğrenilen bilgilerin genel değerlendirilmesi
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 15
Ödev 3 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 (s) 0
Dersin AKTS Kredisi 0