Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Halkla İlişkiler modellerini ayırt eder 1, 2, 3 A
2) Kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler uygulamalarını ayırt eder 1, 4, 6, 8 A, C, D
3) Alanla ilgili etik sorgulamalar yapar 1, 2, 3, 10, 12, 14 A, C, D
4) Halkla ilişkilerde problemleri tanımlar 4, 6, 12 C
5) Halkla İlişkiler açısından durum analii yapar 4, 8, 12, 15 A, D
6) Halkla ilişkiler sürecine katkıda bulunur 14, 15, 16 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma, 8: Grup Çalışması, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D: Proje / Tasarım

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş
2 Halkla İlişkileri Ortaya Çıkaran Gelişmeler
3 Halkla ilişkilerin Tarihsel Gelişimi
4 Halkla İlişkiler Uzmanının Nitelikleri
5 Halkla İlişkilerin Diğer Disiplinlerle İlişkileri I
6 Halkla İlişkilerin Diğer Disiplinlerle İlişkileri II
7 Halkla ilişkiler ve Tanıtım araçları
8 Medya İlişkileri
9 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
10 Sponsorluk
11 İmaj ve İtibar Yönetimi I
12 İmaj ve İtibar Yönetimi II
13 Öğrenci Sunumları I
14 Öğrenci Sunumları II
KAYNAKLAR
Ders Notu

Balta Peltekoğlu, Filiz: Halkla İlişkilere Giriş

Diğer Kaynaklar

Aydede,Ceyda: Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları
ERDOĞAN, İrfan. Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler

DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 30
Ödev 3 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5