Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOK DEĞİŞKENLİ KONTROL SİSTEMLERİ EEM 510 0 3+0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ERTAN YANIKOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Aydın Mühürcü
Dersin Amacı
Çok giriş/Çok çıkışlı dinamik sistemlere ilişkin temel kavramların verilmesi, Durum uzayı modellerinin incelenmesi, Çok giriş/Çok çıkışlı sistemlere ilişkin kutup yerleştirme kavramlarının incelenmesi, Çok giriş/Çok çıkışlı sistemlere ilişkin gözlemleyici tasarımı, Teorik bilgilerin fiziksek örneklere uygulaması,
Dersin İçeriği
Genel bilgiler, Fiziksel sistem örnekleri, Çok değişkenli kontrol sistemlerinin değişik gösterim biçimleri: Transfer Fonksiyonu gösterimi, durum uzayı gösterimi, Transfer işlevi ile Durum uzayı gösterimleri arasındaki ilişkiler, Durum denetlenebilirlik ve Durum Gözlenebilirlik kavramları , Dinamik durum geribesleme ve kutup yerleştirme , Gözlemleyiciler,Kalman filtreleme algoritması ile durum ve parametre kestirimi,Optimal kontrole giriş
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Bilgiler, Fiziksel sistem örnekleri
2 Çok değişkenli kontrol sistemlerinin değişik gösterim biçimleri: Transfer Fonksiyonu gösterimi, durum uzayı gösterimim
3 Çok değişkenli kontrol sistemlerinin değişik gösterim biçimleri: Transfer Fonksiyonu gösterimi, durum uzayı gösterimim
4 Transfer işlevi ile Durum uzayı gösterimleri arasındaki ilişki
5 Durum denetlenebilirlik ve Durum Gözlenebilirlik kavramları
6 Dualite ilişkisi
7 Durum geribesleme ile kutup yerleştirme
8 Durum geribesleme ile kutup yerleştirme
9 Tam mertebeli Gözlemleyiciler
10 İndirgenmiş mertebeli gözlemleyiciler
11 İndirgenmiş mertebeli gözlemleyiciler
12 Kalman filtreleme algoritması ile durum kestirimi
13 Kalman filtreleme algoritması ile durum kestirimi
14 Optimal Kontrole giriş
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Thomas Kailath, Linear Systems, Prentice-Hall, 1980, London
2. Paul M De Russo, Rob. J. Roy, Charles M Close, State Variables for Engineers, John wiley & Sons inc., 1965 Newyork.
3. Richard R. Dorf, Modern Control Theory, Addison-wesley Publishing Company, 1992, NewYork.
4. Charles L. Phillips, Rojce D. Harbor, Feedback Control systems, Prentice-Hall, 1988 London
5. Chi-Tsong Chen, Linear System Theory and Design, 1984 NewYork
6. Charles L. Phillips, Rojce D. Harbor, Feedback Control systems,
Prentice-Hall, 1988 London
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
X
3
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
X
5
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
X
6
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
X
7
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
X
8
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
X
9
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
X
10
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
X
11
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
X
12
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
X
13
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
X
14
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
X
15
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
X
16
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
17
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
18
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
19
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
X
20
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
X
21
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
X
22
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
X
23
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
X
24
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
X
25
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
X
26
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
X
27
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
X
28
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
X
29
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
X
30
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
X
31
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
X
32
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
X
33
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
X
34
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
X
35
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
X
36
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
X

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 2 4
Ödev 3 4
Ödev 4 4
Ödev 5 4
Ödev 6 4
Performans Görevi (Seminer) 7 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 5 5 25
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 1 25 25
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 40 40
Toplam İş Yükü 190
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,6
Dersin AKTS Kredisi 8