Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sonlu enerji kaynaklarını tanımak 1 A, C
2) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını tanımak 1 A, C
3) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının doğaya etkisini kavramak 1, 2 A, C
4) İçinde bulunulan şartlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından hangisinin tercih edilmesi gerektiğine karar verebilmek 1, 2, 10 A, C
5) Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili mevzuat hakkında fikir sahibi olmak 1 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Yenilenebilir Enerji (YE) kavramının detaylandırılması
2 YE Kaynakları hakkında uluslararası mevzuat
3 YE Kaynakları hakkında ulusal mevzuat
4 Güneş Enerjisi
5 Güneş Enerjisi
6 Rüzgar Enerjisi
7 Rüzgar Enerjisi
8 Hidroelektrik Santraller
9 Jeotermal Enerji
10 Yıliçi sınavı
11 Gelgit ve Dalga Enerjisi
12 Biyoyakıt-Biyokütle
13 Hidrojen Enerjisi
14 YE Kaynaklarının genel karşılaştırılması
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 15
Kısa Sınav 3 15
Ödev 4 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 5 5
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5