Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mevlana ve Mesnevi ile ilgili unsurları anlatır. 1, 2, 3 A, C
2) Mesnevi´nin Tasavvuf tarihindeki yerini durumu tasvir edip açıklar. 1, 2, 3 A, C
3) Mesnevi´deki tasavvufi konuları örnekler, yorumlar. 1, 2, 3 A, C
4) Mesnevi´deki tasavvufi düşünceyi ayırt eder ve bunların tasavvufa getirdiği yorumları tartışır. 1, 2, 3 A, C
5) Mesnevi yorumlarını geneller. Farklı bakış açılarına göre bunları düzenler. 1, 2, 3 A, C
6) Mesnevi´nin tasavvufa katkısını değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Mevlana´nın Hayatı Eserleri
3 Mesnevi´nin Tanıtımı
4 Mesnevi´den Seçmeler-I
5 Mesnevi´den Seçmeler-II
6 Mesnevi´den Seçmeler-III
7 Mesnevi´den Seçmeler-IV
8 Mesnevi´den Seçmeler-V
9 Mesnevi´den Seçmeler-VI
10 Mesnevi´den Seçmeler-VII
11 Mesnevi´den Seçmeler-VIII
12 Mesnevi´den Seçmeler-IX
13 Mesnevi´den Seçmeler-X
14 Genel değerlendirme
KAYNAKLAR
Ders Notu Mevlana, Konularına Göre Mesnevi Tercümesi, (hzl. Ş. Can), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009.
Diğer Kaynaklar
[1] Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi-i Şerif şerhi. (terceme ve şerh Ahmed Avni Konuk, Yay. haz. S. Eraydın, M. Tahralı) Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004.
[2] Diyanet İslam Ansiklopedisi, ilgili maddeler.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 15
Kısa Sınav 3 15
Ödev 4 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5