Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medya ve medya araçları tanır. 1, 2, 3 A, C
2) Günümüzde kullanılan medya araçlarını tanır. 1, 2, 3 A, C
3) Medyanın önemi ve topluma etkisini tanır. 1, 2, 3 A, C
4) Medya araçlarının kullanımını kavrar. 1, 2, 3 A, C
5) Amaca uygun medya aracı seçimi yapar. 1, 2, 3 A, C
6) Okuma, yazma ve okuryazarlık kavramlarını tanır. 1, 3 A, C
7) 21.yüzyılda okuryazarlık türlerini kavrar. 1, 2, 3 A, C
8) Görsel okuryazarlık kavramını tanır. 1, 2 A, C
9) Elektronik okuryazarlık kavramını tanır. 1, 2, 10 A, C
10) Metin türlerini tanır. 1, 2, 3 A, C
11) Medya okuryazarlığı kavramını kavrar. 1, 2, 3 A, C
12) Medya okuryazarlığı kuramsal çerçeveyi kavrar. 1, 2, 3 A, C
13) Medya okuryazarlığının amacını kavrar. 1, 2 A, C
14) Medya okuryazarlığının kullanım alanlarını kavrar. 1, 2 A, C
15) Genel değerlendirme yapar. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Medya ve medya araçları
Ders notu (1.bölüm) okunacak
2 Günümüzde medya araçları
Ders notu (1.bölüm) okunacak
3 Medyanın önemi ve topluma etkisi
Ders notu (1.bölüm) okunacak
4 Medya araçlarının kullanımı
Ders notu (2.bölüm) okunacak
5 Amaca uygun medya aracı seçimi
Ders notu (2.bölüm) okunacak
6 Okuma, yazma ve okuryazarlık kavramları
Ders notu (2.bölüm) okunacak
7 21.yüzyılda okuryazarlık
Ders notu (3.bölüm) okunacak
8 Görsel okuryazarlık
Ders notu (3.bölüm) okunacak
9 Elektronik okuryazarlık
Ders notu (3.bölüm) okunacak
10 Metin türleri
Ders notu (4.bölüm) okunacak
11 Medya okuryazarlığı kavramı
Ders notu (4.bölüm) okunacak
12 Medya okuryazarlığı kuramsal çerçeve
Ders notu (4.bölüm) okunacak
13 Medya okuryazarlığının amacı
Ders notu (4.bölüm) okunacak
14 Medya okuryazarlığının kullanım alanları
Ders notu (5.bölüm) okunacak
KAYNAKLAR
Ders Notu Medya okuryazarlığı dersi notları
Diğer Kaynaklar
Taşkıran, Nurdan (2006).Medya Okuryazarlığına Giriş. Ankara: Beta Yay.
İnal,Kemal (2009). Medya Okuryazarlığı El kitabı. Ankara: Ütopya Yay.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 5
Kısa Sınav 3 5
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5