Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinemasal anlatımın temel öğelerini kavrar 1 A, C
2) İyi bir senaryonun temel özelliklerini tespit edebilecek bilgi birikimine sahip olur. 1 A, C
3) Senaryo yazım tekniklerinin uzun metraj film senaryolarında nasıl uygulandığıyla ilgili bilgi sahibi olur. 1 A, C
4) Senaryo yazım tecrübesi edinir. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin içeriğinin ve gerekliliklerinin açıklanması. Fikirden Eyleme: Senaryo fikri bulmak ve geliştirmek
2 3 Perdeli Yapının Esasları
Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp. 1-32 (Premise)
3 Hareketi Görselleştirmek
Ödev #1: 1 paragraflık senaryo fikri teslimi.
4 Açılışlar
Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp. 125-161
5 1.Perde´nin Özellikleri
Ödev # 2: Fikrinizi bir sayfalık bir sinopsis´e dönüştürerek, sınıfta sunmaya hazırlıklı olarak gelin.
6 2.Perde´nin Özellikleri
Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp.162-182
7 3.Perde´nin Özellikleri
Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp. 182-229
8 Metafor
Ödev #3: İlk tretman taslağının teslimi.
9 Alt metin
İzleme: Bir Zamanlar Anadolu´da (Nuri Bilge Ceylan, 2011)
10 Karakter
Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp.32-58 Ödev #4: Bir Zamanlar Anadolu´da filminin analizi. (1500 kelime, max.)
11 Diyalog yazımı
Ödev #5: İlk taslağın teslimi.
12 Atmosfer ve anlatım öğeleri
İzleme: Gattaca (Andrew Niccol, 1997)
13 Farklı türler, farklı formatlar
Ödev #6: Her öğrenci, bir diğer öğrencinin senaryosunun ilk taslağını yazılı olarak değerlendirecek ve görüşlerini gerekçelendirerek sınıfta sunmak için hazırlıklı olarak gelecek.
14
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. The Poetics of Aristotle (free on-line book, download from Project Gutenberg) (http://www.gutenberg.org/ebooks/1974)
2. Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. Touchstone
3. Horton, Andrew (2000). Writing the Character Centered Screenplay. University of California
4. Vogler, Christopher (1988). The Writer?s Journey.
5. Seger, Linda (1987). Making a Good Script Great. Hollywood: Samuel French
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 10
Kısa Sınav 3 10
Ödev 4 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 9 9
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,2
Dersin AKTS Kredisi 5