Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal medyayı tanımlar 1, 2, 3 A, B
2) Sosyal medya türlerini açıklar 1, 2, 3, 8 A, B, C
3) Sosyal öğrenme teorilerini açıklar 1, 2, 3, 12 A, B, C, D
4) Eğitsel amaçlı kullanılabilecek sosyalmedya türlerini tanımlar 1, 2, 3 A, B, C, D
5) Sosyal medya araçlarını eğitsel amaçlarla kullanır 8, 10, 16 D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 12: Örnek Olay, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sosyal medya kavramı
2 Sosyal Medya türleri
3 Sosyal ağlar
4 Sosyal öğrenme teorileri
5 Öğrenmenin sosyal biçimleri
6 Gruplarda öğrenme
7 Ağlarda öğrenme
8 Kümelerde öğrenme
9 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Sosyal ağlar
10 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Mikrobloglar
11 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Döküman Paylaşım servisleri
12 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Çokluortam paylaşım servisleri
13 Yapılan uygulamaların sunumu
14 Yapılan uygulamaların sunumu
KAYNAKLAR
Ders Notu Teaching Crowds, Dron,J ve Anderson, J, Athabasca University Press, Athabasca
Diğer Kaynaklar
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 20
Proje / Tasarım 3 25
Proje / Tasarım 4 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 2 15 30
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5