Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medyada dinin ele alınışını bilir. 1, 2, 3 A, B, C
2) Medyada görülen din söylemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A, B, C
3) İnternetin ve sosyal medyanın dini hayatla ilişkisini kurar. 1, 2, 3 A, B, C
4) Türk medyasında dinin ve din adamlarının yeri hakkında bilgi sahibi olur 1, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Medyada din bilgisi
2 Medyada din söylemleri
3 Medyada din tüketimi, dini semboller
4 Moda ve din
5 Dinsel nefret ve medya
6 Sinema ve din
7 Türk filmlerinde din
8 Dini grupların medyayla ilişkisi
9 Dini müzik ve medya
10 Dijitalleşen din
11 Dini biçimlendirici olarak internet
12 Din eğitiminin dijitalleşmesi
13 Sosyal medya ve din adamları
14 Genel değerlendirme
KAYNAKLAR
Ders Notu Medya ve Din, Ed: Mete Çamdereli, Köprü Kitaplar, İstanbul, 2014
Diğer Kaynaklar
Dijitalleşen Din, Ed: Mete Çamdereli, Betül Onay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Köprü Kitaplar, İstanbul, 2015
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 20
Ödev 3 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5