Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Afet kavramının ve türlerinin bilincindedir 1, 2, 3, 12 A, C, F
2) Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkilerini irdeler 1, 2, 3, 12 A, C, F
3) Afete hazırlık için afet yönetimi döngüsü çerçevesinde gerekli planlamaları yapabilir. 1, 2, 3, 12 A, C, F
4) Türkiye´yi en çok etkileyen afetlerin başında gelen deprem, heyelan ve sellerin etkilerinin azaltılması için ne gibi önlemlerin alınacağının bilincindedir. 1, 2, 3, 12 A, C, F
5) Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı çerçevesinde yapılması gereken öncelikli eylemleri değerlendirir. 1, 2, 3, 12 A, C, F
6) Afet riskinin azaltılması konusunda ne yapılması gerektiğini önerir. 1, 2, 3, 12 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, F: Performans Görevi

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Afet nedir? Afet çeşitleri.
Sunum Hafta1 + Kaynaklar
2 Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri,
Sunum Hafta 2 + Kaynaklar
3 Afet Yönetimi Döngüsü, Afet Terminolojisi
Sunum Hafta 3 + Kaynaklar
4 Deprem nedir? Deprem büyüklük ve şiddeti,
Sunum Hafta 4 + Kaynaklar
5 Türkiye ve dünyanın depremselliği
Sunum Hafta 5 + Kaynaklar
6 UDSEP(2012-2023), Afet Yönetiminde Etkinlik Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018)
Sunum Hafta 6 + Kaynaklar
7 Seller. Heyelanlar, Tsunami
Sunum Hafta 7 + Kaynaklar
8 Türkiye Afet Müdahale Planı-1
Sunum Hafta 8+ Kaynaklar
9 Türkiye Afet Müdahale Planı-2
Sunum Hafta 9 + Kaynaklar
10 Türkiye ve Dünyada afet zararları azaltma çalışmaları, Deprem Yönetmeliği(2007)
Sunum Hafta 10 + Kaynaklar
11 Proje sunumları
Sunum Hafta 11 + Kaynaklar
12 Proje Sunumları
Sunum Hafta 12 + Kaynaklar
13 Proje Sunumları
Sunum Hafta 13 + Kaynaklar
14 Proje Sunumları
Sunum Hafta 14 + Kaynaklar
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Hyogo Framework for Action (2005-2015), 2007, Building the resilience of Nations and Communities, United Nations, ISDR Publication 1037, Geneva.
2-Smith, K. 2000, Environmental Hazards, Assessing Risk and Reducing Disaster, Routledge, 420p.
3-UDSEP (2012-2023), 2011, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 83 sayfa, Ankara.
4-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007, Resmi Gazete 6.Mart.2007, Sayı: 26454.
5-T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Afet Yönetiminde Etkinlik Raporu (yayınlanmamış).
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 15
Kısa Sınav 3 15
Ödev 4 20
Performans Görevi (Seminer) 5 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,6
Dersin AKTS Kredisi 5