Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAHA İNCELEMESİ VE GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME INM 427 7 3+0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ERTAN BOL
Dersi Verenler Doç.Dr. ERTAN BOL
Dersin Yardımcıları Tek. Recep EYÜPLER
Dersin Amacı
1999 Marmara Depreminden sonra saha incelemesi ve geoteknik değerlendirme önceki yıllara göre daha fazla önem kazanmıştır. Depreme hassas birçok bölge için saha incelemesi çalışması zorunlu hale getirilmiştir. Depreme dayanıklı ve güvenli yapıların yapılabilmesi için gerekli ve doğru verilerin bu yapıları yapacak inşaat mühendislerine sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ancak bu verilere sağlıklı ve güvenilir saha incelemesinin yapılması ve geoteknik değerlendirme ile ulaşılabilir.
Dersin İçeriği
Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirmenin Önemi, Saha İncelemesinin Planlanması, Zeminlerin ve Kayaların Sınıflandırılması ve Tanımlanması, Büro ve Gözlemsel Saha Çalışması, Saha İncelemesi için Gerekli olan Aletler, Yer altı İncelemesi için Sondaj Kuyularının Açımı, Örselenmiş ve/veya Örselenmemiş Numune Alımı, Örselenmemiş Numune Alım Teknikleri, Arazi ve Laboratuar Çalışmaları, İlgili Standartlar ve Genelgeler, Mevcut Veriler ile Geoteknik Değerlendirme, Geoteknik Rapor Hazırlanması, Yazılmış Geoteknik Raporlarının Değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uygulama projelerinde saha incelemesi ve geoteknik değerlendirmenin önemini açıklar 1 A
2) İnşaat mühendislik projelerinde yer bilimleriyle ilgili olası problemleri sınıflandırır 1 A
3) Projesinin hangi risk kategorisinde olduğunu adlandırır 1, 3 A
4) Proje özelliklerin ve zemin şartlarına göre araştırma programını taslağı hazırlar 1, 4 A, D
5) Doğru ve güvenilir veriler için sondaj ve arazi deney programı gerçekleştirir 1, 4 A, D
6) Arazi koni penetrasyon ve sondajların loglarından korelasyon gösterebilir 1, 4 A, D
7) Laboratuvar deneyleri için örselenmiş ve örselenmemiş numune alma tekniklerini tanır 1 A
8) Arazi deneylerinden ortamın fiziksel ve mekanik özelliklerini ilişkilendirir 1, 4 A, D
9) Deprem bölgelerinde gerçekleştirilen projelerde arazi deneylerinden zeminin sıvılaşma potansiyelini hesaplar 1, 4 A, D
10) Geoteknik rapor yazımını gerçekleştirir 1, 6 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , D: Proje / Tasarım, C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirmenin Önemi
1. Hafta sunusu
2 Saha İncelemesinin Planlanması
2. Hafta Sunusu
3 Zeminlerin Sınıflandırılması ve Tanımlanması
3. Hafta Sunusu
4 Kayaların Sınıflandırılması ve Tanımlanması
4. Hafta Sunusu
5 Büro ve Gözlemsel Saha Çalışması
5. Hafta Sunusu
6 Saha İncelemesi için Gerekli olan Aletler
6. Hafta Sunusu
7 Yeraltı İncelemesi için Sondaj Kuyularının Açımı
7. Hafta Sunusu
8 Örselenmiş ve/veya Örselenmemiş Numune Alımı
8. Hafta Sunusu
9 Örselenmemiş Numune Alım Teknikleri
9. Hafta Sunusu
10 Arazi ve Laboratuar Çalışmaları
10. Hafta Sunusu
11 İlgili Standartlar ve Genelgeler
11. Hafta Sunusu
12 Mevcut Veriler ile Geoteknik Değerlendirme
12. Hafta Sunusu
13 Geoteknik Rapor Hazırlanması
13. Hafta Sunusu
14 Yazılmış Geoteknik Raporlarının Değerlendirilmesi
14. Hafta Sunusu
KAYNAKLAR
Ders Notu Clayton, C. R. I., Matthews, M. C. and Simons, N. E. 2005. Jeoteknik Saha İncelemesi, Çeviri: Hasan Çetin, Kamil Kayabalı Hasan Arman, Gazi Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar
1. Johnson, R. B. and Degraff, J. V. 1998. Principles of Engineering Geology, John Wiley & Sons, Inc., Canada.
2. Craig, R. F. 1987. Soil Mechanics, 4th Edition, Van Nostrand Reinhold Co. Ttd. UK.
3. Rahn, P. H. 2006. Mühendislik Jeolojisi Çevresel bir Yaklaşım, Çeviri: Erdal Akyol ve Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara.

3. Rahn, P. H. 2006. Mühendislik Jeolojisi Çevresel bir Yaklaşım, Çeviri: Erdal Akyol ve Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara.
4. Uzuner, B. 2005. Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, Trabzon.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Matemetik,fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becersi
5
Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Kısa Sınav 3 10
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 132
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,28
Dersin AKTS Kredisi 5