Ders Planı - AKTS Kredileri

Ders Plan Özeti

Ders Türü Sayı Dil T+U Saat Kredi AKTS
Seçmeli 282 0 + 0 0 0
Zorunlu 45 22 + 0 22 30

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TUR 101 TÜRK DİLİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu Türkçe 4+0 4 8
FEL 107 İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ I Zorunlu Türkçe 2+0 2 6
FEL 109 BİLİM TARİHİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
PDR 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
SOS 109 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ING 190 İNGİLİZCE Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
FEL 104 FELSEFE KAVRAMLARI Zorunlu Türkçe 2+0 2 4
FEL 108 İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ II Zorunlu Türkçe 4+0 4 8
FEL 110 KLASİK MANTIK Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
PDR 172 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
SOS 138 SOSYOLOJİ TARİHİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

3. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ENF 201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu Türkçe 2+1 3 4
FEL 201 BATI ORTAÇAĞI VE RÖNESANS FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
FEL 207 OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ I Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
FEL 209 VARLIK FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

3. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 203 ERKEN DÖNEM UZAKDOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 205 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KELAM Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 219 GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ I Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 221 DÜNYA MİTOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 223 FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 225 YUNAN TRAGEDYALARI VE FELSEFE Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 227 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 229 PLATON METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4

4. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ATA 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
FEL 202 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE Zorunlu Türkçe 4+0 4 8
FEL 204 17-18. YÜZYIL BATI FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
FEL 208 BİLGİ FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 4
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

4. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 232 AİLE FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 206 MODERN MANTIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 210 KAYNAK METİN OKUMA VE ANLAMA Seçmeli Türkçe 1+1 2 4
FEL 214 ÇAĞDAŞ UZAK DOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 216 FELSEFİ ANTROPOLOJİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 220 GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ II Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 226 OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ II Seçmeli Türkçe 1+1 2 4
FEL 228 ARİSTOTELES METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 230 OSMANLI BİLİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4

5. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 311 AHLAK FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 3+0 3 8
FEL 319 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ Zorunlu Türkçe 3+0 3 8
PDR 321 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 327 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 301 AYDINLANMA FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 303 UYGULAMALI YAZILI ANLATIM I Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 305 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 307 DESCARTES METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 309 KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ I Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 315 TEKNOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 323 YÖNETİM FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 325 İBN RÜŞD METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
PDR 375 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
SOS 373 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4

6. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 302 19. YÜZYIL BATI FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 8
FEL 308 SEMİNER Zorunlu Türkçe 3+1 4 10
SOS 334 OSMANLI´DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 4
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 304 HUME METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 310 BATI DİLLERİNDE FELSEFİ METİNLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 314 HUKUK FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 316 AKTÜEL MEDYA KRİTİĞİ VE MEDYA ETİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 318 TÜRK KÜLTÜRÜ VE TASAVVUF Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 320 KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ II Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 322 DİN FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 324 UYGULAMALI YAZILI ANLATIM II Seçmeli Türkçe 0+2 2 4
FEL 326 SANAT FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 328 AHLAK TEORİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4
FEL 330 FARABİ METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 4

7. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - - - - 5
- ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - - - - 5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 401 METİNLERLE ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli Türkçe 4+0 4 5
FEL 405 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3+0 3 5
FEL 411 ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE FELSEFE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 413 OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI I Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 415 ŞİİR VE FELSEFE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 417 KITA FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 419 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 421 DİL FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 423 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 425 MESLEK ETİKLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
PDR 441 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli Türkçe 4+0 4 5

8. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 498 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0+4 4 10
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- FEF-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - - - - 5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FEL 402 FELSEFİ EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 406 TARİH FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 410 TÜRK DÜŞÜNCESİ VE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 412 POSTMODERNİZM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 414 OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI II Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 416 UYGULAMALI ETİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 418 METODOLOJİ PROBLEMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
FEL 420 EKOLOJİ VE ETİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SOS 440 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 4+0 4 5

Üniversite Ortak Ders Listesi

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SAU 001 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 002 ARKEOLOJİ VE YERBİLİMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 003 NÜKLEER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 004 DEPREMLE YAŞAMAK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 005 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 009 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 010 HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 011 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 012 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+1 3 5
SAU 013 ÇEVRE VE ENERJİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 014 DAVRANIŞ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 015 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 016 MESLEK HASTALIKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 017 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 019 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 020 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 021 ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 024 BİLİŞİM HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 025 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 026 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 027 YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 028 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 029 SEKTÖREL ANALİZ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 030 TEKNOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 031 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 032 YALIN ÜRETİM VE JAPON İŞ KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 033 E-DEVLET UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 035 KONGRE VE TOPLANTI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 036 DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ: ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 051 İDARİ COĞRAFYA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 052 TIBBİ COĞRAFYA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 053 AİLE İÇİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 054 FELSEFİ DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 055 TÜRK KİMYA SANAYİİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 056 HUMİK ASİT VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 057 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 058 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 059 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 060 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 061 AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 062 TÜRK MUTFAK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 063 ERMENİ SORUNU TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 064 MUKAYESELİ DÜNYA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 065 OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 066 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (10.-15. YY.) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 067 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 068 GEN TEKNOLOJİSİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 069 KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 070 ULUSLARARASI İLETİŞİMDE ÇEVİRİNİN ROLÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 071 AVRUPA STANDARTLARINA GÖRE RESMİ YAZIŞMA FORMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 072 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 073 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 074 TÜRK SANATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 075 MATEMATİK VE SANAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 076 HAYATIMIZDAKİ KUANTUM FİZİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 077 FİZİK VE FELSEFE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 078 YENİ SOSYAL HAREKETLER VE İKTİDAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 079 PEYZAJ BİTKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 080 İSLAMIN YAYILIŞI TARİHİ (7.-8. YY) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 082 MODERN ORTADOĞUNUN OLUŞUMU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 083 SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 084 ENDÜLÜS MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 085 MİLLİ ŞUUR VE TÜRK İSLAM MEDENİYET TASAVVURU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 086 DİYET VE SAĞLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 087 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TEHDİTLER VE KORUNMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 101 ÇALIŞMA İKTİSADI VE İKTİSADİ DEMOGRAFİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 102 KAMU MALİYESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 103 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 104 EKONOMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 105 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 106 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 107 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 108 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 109 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 110 SİYASİ TARİH Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 111 TÜRKİYENİN SİYASAL VE YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 113 EKONOMETRİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 151 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 152 MEVLANA DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 153 ARAPÇAYA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 154 DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 155 İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 156 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 157 GÜNCEL DİNİ MESELELER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 158 KURAN KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 159 HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 160 MİSTİK DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 161 DİN EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 163 MODERN DÖNEM İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 165 İSLAMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 166 İSLAMDA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 167 İLK İHTİLAFLAR VE İSLAMIN SİYASİ MEZHEPLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 168 MODERN TOPLUMLARDA AİLE VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 169 ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 170 İSLAM TEOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 171 KUR’AN KISSALARININ ÇAĞDAŞ YORUMU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 172 İSLAM VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 173 MEDİA VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 174 PSİKOLOJİ VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 201 EĞİTSEL OYUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 202 SPOR VE OYUN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 203 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 204 ATLETİZM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 205 EĞİTİM FİLMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 206 TARİHSEL FİLMLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 207 EĞİTSEL OYUN TASARIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 208 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 209 BİLİŞİMDE GÜVENLİK VE ETİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 210 SOSYAL MEDYA VE ÖĞRENME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 211 YAZIŞMA VE PROTOKOL KURALLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 212 ALTERNATİF ÖLÇME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 213 YAŞAM KALİTESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 214 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 251 ANADOLU SERAMİK SANATININ GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 252 ENDÜSTRİYEL TASARIM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 253 FOTOĞRAF TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 254 SİNEMA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 255 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 256 İLETİŞİM VE REKLAM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 257 BATI SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 258 TÜRK RESİM SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 259 TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 260 TÜRK ÇİNİ SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 261 SANAT VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 262 AKILLI BİNALAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 301 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 353 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 354 WEB TASARIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 358 SİSTEMATİK TASARIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 359 MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 360 MÜHENDİSLİKTE AR-GE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 361 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÇİZİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 362 TIBBİ TERCÜME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 401 SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 402 SPOR YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 404 JİMNASTİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 405 YÜZME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 406 BADMİNTON Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 407 BASKETBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 408 BOCCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 409 BOKS Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 410 DAĞCILIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 411 FUTBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 412 GÜREŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 413 HALK DANSLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 414 HENTBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 415 OKÇULUK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 416 TEAKWANDO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 417 TENİS Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 418 KAYA TIRMANIŞI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 419 VOLEYBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 420 KARATE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 421 STEP-AEROBİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 422 BESLENME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 423 AİKİDO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 424 BİLARDO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 450 BULAŞICI HASTALIKLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 451 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 452 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 454 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 501 WEB TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 502 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 510 OKULLARDA BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 551 İŞLETMECİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 552 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 553 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 554 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 555 DARBOĞAZ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 556 KİŞİSEL BAŞARI YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 557 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 558 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 559 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 560 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 561 YENİ HİZMET TASARIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 562 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE ARGE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 563 TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 564 ÇALIŞMA VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 565 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 566 BORSADA UYGULAMALI YATIRIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 601 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 602 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 603 İŞ HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 604 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 651 KORO (THM) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 652 KORO (TSM) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 653 NOTA BİLGİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 654 MÜZİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 655 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 656 TÜRK HALK OYUNLARI (HORON) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 657 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 658 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 659 ÇOKSESLİ KORO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 661 TÜRK HALK MÜZİĞİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 662 TASAVVUF MÜZİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 701 ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 702 ÇAĞDAŞ VİDEO UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 703 MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 704 SENARYO YAZIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 705 VİDEO YAPIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 706 YENİ MEDYA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 707 İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 708 KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 751 FİNANSAL OKURYAZARLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 752 OTANTİK ÖĞRENME UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 753 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 754 TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 755 OKUMA VE BEYİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 756 İNSAN HAKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 757 TÜRKİYE´NİN KÜLTÜR VARLIKLARI VE TARİHİ ESERLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 758 MEHTER VE MEHTERAN UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 759 KAMU POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 760 SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 761 DEMOKRASİ KURAMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 762 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 763 GÜNCEL SİYASİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 764 KENTLEŞME POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 901 GRAFİK VE TASARIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 902 TIBBİ İNGİLİZCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 903 DRAMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 904 TIPTA BİLİMSEL OKUR YAZARLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 905 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 990 AKADEMİK ÇALIŞMALAR I Seçmeli Türkçe 2+0 1 2
      Üniversite Tanımlı Dersler       Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler       Bölüm Tanımlı Dersler