Ders Planı - AKTS Kredileri

Ders Plan Özeti

Ders Türü Sayı Dil T+U Saat Kredi AKTS
Seçmeli 373 0 + 0 0 0
Zorunlu 60 48 + 0 0 2

Hazırlık Sınıfı Ders Listesi

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 001 ARAPÇA HAZIRLIK Zorunlu Türkçe 26+0 0 0
ILA 002 ARAPÇA DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) Zorunlu Türkçe 4+0 0 0
ILA 003 ARAPÇA OKUMA-ANLAMA Zorunlu Türkçe 4+0 0 0
ILA 004 ARAPÇA SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM Zorunlu Arapça 4+4 0 0
ILA 005 KUR´AN FONETİĞİ Zorunlu Türkçe 2+0 0 0
ILA 006 ARAPÇA DİLBİLGİSİ (SENTAKS) Zorunlu Türkçe 6+0 0 0
ILA 007 ARAPÇA DİNLEME Zorunlu Türkçe 2+0 0 2
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 2

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TUR 101 TÜRK DİLİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
ILA 101 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
ILA 103 KUR'AN OKUMA VE TECVİD I Zorunlu Arapça 4+0 4 6
ILA 105 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ Zorunlu Arapça 4+0 4 5
ILA 107 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu Arapça 2+0 2 3
ILA 109 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I Zorunlu Arapça 2+0 2 4
ILA 111 HADİS TARİHİ VE USULÜ Zorunlu Türkçe 4+0 4 5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
DIL 102 İNGİLİZCE Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
ILA 102 HADİS I Zorunlu Arapça 4+0 4 6
ILA 104 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu Arapça 4+0 4 6
ILA 106 TEFSİR I Zorunlu Arapça 4+0 4 5
ILA 108 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II Zorunlu Arapça 2+0 2 3
ILA 110 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu Arapça 2+0 2 3
ILA 114 MANTIK Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

3. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ATA 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
ILA 203 KURAN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu Arapça 2+0 2 4
ILA 205 FELSEFE TARİHİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 4
ILA 207 HADİS II Zorunlu Arapça 2+0 2 4
ILA 209 İSLAM TARİHİ I Zorunlu Türkçe 4+0 4 5
ILA 211 TEFSİR II Zorunlu Arapça 2+0 2 4
ILA 213 FIKIH I Zorunlu Arapça 4+0 4 5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

4. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ENF 202 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu Türkçe 2+1 3 4
ILA 202 KUR´AN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu Arapça 2+0 2 4
ILA 204 İSLAM TARİHİ II Zorunlu Türkçe 4+0 4 5
ILA 208 FIKIH II Zorunlu Arapça 4+0 4 6
ILA 210 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
ILA 212 TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 5
ILA 214 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

5. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 301 DİN EĞİTİMİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
ILA 303 İSLAM FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
ILA 307 KELAM I Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
ILA 311 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
ILA 313 FIKIH USULÜ Zorunlu Arapça 4+0 4 6
ILA 315 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 3
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

5. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 323 İHYÂ OKUMALARI: İBÂDETLERİN GİZEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 301 KUR´AN OKUMA VE TECVİD V Seçmeli Arapça 2+0 2 3
ILA 305 DİVAN EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 309 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 319 İLMÎ TEFSİR Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 325 TÜRK DİN MUSİKİSİ USULLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 327 MANTIK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 331 ERDEM AHLAKI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 333 BİLİMSEL YAZI VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 337 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 341 KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 343 DİN VE İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 345 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 345 TEFSİR METİNLERİ TENKİDİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 347 İSLAM DÜNYASI SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 349 İLK DÖNEM TEFSİR METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 351 AHLAK VE DEĞERLER VE EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 353 MATÜRİDİ KELAM EKOLÜ ÖRNEK METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 355 İSLAM AKAİDİNİN HADİS KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 357 İSLAM HUKUK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 359 FIKHIN GENEL İLKELERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 361 KLASİK ARAP EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 3
ILA 363 ARAPÇA TÜRKÇE TERCÜME TEKNİKLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 3
ILA 365 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 367 ANADOLU’DA TASAVVUF ÖNDERLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 369 AHLAK HADİSLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 371 KURANDA FIKHİ KAVRAMLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 375 SAHABE BİLGİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 377 INTRODUCTION TO ISLAM Seçmeli İngilizce 4+0 4 6
ILA 379 FARSÇA´YA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 381 KUR’ÂN TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 383 KUR’AN TİLAVET TARZLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 385 KUR’ÂN´IN ANA KONULARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 387 MODERN FELSEFE METİN OKUMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 389 HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 3

6. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 304 İSLAM AHLAK FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
ILA 306 KELAM II Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
ILA 308 DİN FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 2+0 2 3
ILA 310 DİNLER TARİHİ Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
ILA 316 TASAVVUF Zorunlu Türkçe 4+0 4 6
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 3
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 3
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

6. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 302 KUR´AN OKUMA VE TECVİD VI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 312 EMEVİLERDE SOSYAL HAYAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 314 GÜZEL KURAN OKUMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 318 KURAN SEMANTİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 322 HADİS VE SÜNNETTE ÇAĞDAŞ YORUMLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 324 İSLAMDA BİLİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 328 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 330 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 334 MANTIK METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 336 TÜRK SÜSLEME SANATLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 338 YAKIN DÖNEM TEFSİR METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 346 SÜNEN-İ TİRMİZİ OKUMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 348 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 3
ILA 350 DOĞU DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 352 KİŞİLİK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 354 TARİHİ VE KÜLTÜREL BOYUTUYLA ALEVİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 358 GÜNÜMÜZ ŞİİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 360 GÜNÜMÜZ İNKARCI AKIMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 362 SOSYAL TEOLOJİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 364 KLASİK FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 366 AHKÂM ÂYETLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 368 OSMANLI HUKUK DÜZENİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 370 MODERN ARAP EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 3
ILA 372 ARAPÇA KLASİK METİNLER Seçmeli Arapça 2+0 2 3
ILA 374 OSMANLICA TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 376 TÜRK HAT SANATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 378 OSMANLI´DA HADİS Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 380 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 382 HISTORY OF ISLAMIC THOUGHT Seçmeli İngilizce 4+0 4 6
ILA 384 FARSÇA Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 386 ÇAĞDAŞ AHLAK FELSEFESİ PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 388 EDEBİYAT-DİN İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 390 GÜNÜMÜZ FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 392 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 394 KONULU TEFSİR Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 396 ÖNCÜ HADİS ALİMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3
ILA 398 TÜRK DİN MUSİKİSİ SOLFEJİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 3

7. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 421 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
- GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - - - - 5
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - - - - 5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

7. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 419 HÜCCETULLÂHİ'L-BÂLİĞA OKUMALARI: HİKMET-İ TEŞRÎ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 407 KUR’AN OKUMA VE TECVİD VII Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 411 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 415 TEFSİR METİNLERİ TENKİDİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 417 KURAN HÜKÜMLERİ VE MODERN HUKUK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 423 TÜRK DİN MUSİKİSİ REPERTUARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 425 İSLAM FELSEFESİ METİN OKUMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 427 KUR´AN KURSLARINDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 429 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 431 MANTIK VE İSLAMİ İLİMLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 433 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 433 MUHAFAZAKAR AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 435 ARAP DİLİ BELAGATİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 437 SİYER METİNLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 5
ILA 439 YABANCI DİLDE DİNİ METİNLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 441 TÜRKİYEDE DİNİ AKIMLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 443 İSLAM AHLAK FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 445 HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMÂİLİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 447 MUKAYESELİ DİNLER TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 449 FELSEFİ HERMENÖTİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 451 TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 453 KURAN METNİ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 455 ABBASİLERDE SOSYAL HAYAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 457 FARSÇA TARİH METİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 459 DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 461 MODERN DÖNEM HADİS ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 463 ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMASI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 465 İCMALİ TEFSİR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 467 TEFSİR USÛLÜ METİNLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 5
ILA 469 GÜNCEL BOYUTUYLA ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 471 TÜRK-İSLAM GELENEĞİNDE MATÜRİDİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 473 KUR’AN KIRAATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 475 KÜLTÜRÜMÜZDE BATIL İNANÇLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 477 MODERN DÖNEM KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 479 KURTULUŞÇU DİNİ AKIMLAR VE KELAM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 481 FIKIH VE İKTİSAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 483 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE İCTİHAD DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 485 İSLAM MİRAS HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 487 MEDYA ARAPÇASI Seçmeli Arapça 2+0 2 5
ILA 491 NİYAZİ MISRİ DÎVANI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 493 DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 499 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5

8. Yarıyıl Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 498 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu Türkçe 0+4 4 10
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- İLA-BÖLÜM SEÇMELİ - - - - 5
- ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - - - - 5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 30

8. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILA 408 KUR’AN OKUMA VE TECVİD VIII Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 412 HÜSNÜ HAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 416 HUKUK BAŞLANGICI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 420 TARİH METİNLERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 5
ILA 422 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 426 TARİH USUL VE TENKİDİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 428 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 430 MODERN MANTIĞA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 432 DİN BİLİM İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 434 ÇEVRE VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 434 TANRI VARLIĞININ DELİLLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 436 SAHİH-İ MÜSLİM OKUMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 438 ÖNCÜ TEFSİR ÂLİMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 440 İSLAM İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 442 GÜNÜMÜZ FELSEFİ AKIMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 444 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 448 CAMİ MUSİKİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 450 MEAL OKUMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 452 HADİS TETKİKİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 454 OSMANLI DÖNEMİ MÜFESSİRLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 456 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 458 LÜGAVİ TEFSİR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 460 DİNLARARASI DİYALOG Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 462 ALEVİ-BEKTAŞİ EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 464 FARSÇA EDEBÎ METİNLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 466 MUKAYESELİ BATI VE İSLAM FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 468 MAKAMLI KUR’AN OKUMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 470 MATÜRİDİ KELAMI VE OSMANLI ÂLİMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 472 KELAM EPİSTEMOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 474 ARAPÇADA EDEBİ SANATLAR Seçmeli Arapça 2+0 2 5
ILA 476 ARAPÇA METİN ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli Arapça 2+0 2 5
ILA 478 FUSUS ŞERHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 480 YUNUS EMRE DİVANI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
ILA 496 TÜRK DİN MUSİKİSİ (NAZARİYATI) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5

Üniversite Ortak Ders Listesi

Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SAU 001 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 002 ARKEOLOJİ VE YERBİLİMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 003 NÜKLEER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 004 DEPREMLE YAŞAMAK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 005 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 009 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 010 HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 011 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 012 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+1 3 5
SAU 013 ÇEVRE VE ENERJİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 014 DAVRANIŞ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 015 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 016 MESLEK HASTALIKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 017 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 019 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 020 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 021 ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 024 BİLİŞİM HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 025 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 026 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 027 YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 028 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 029 SEKTÖREL ANALİZ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 030 TEKNOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 031 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 032 YALIN ÜRETİM VE JAPON İŞ KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 033 E-DEVLET UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 034 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İÇİN İLERİ İNGİLİZCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 035 KONGRE VE TOPLANTI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 051 İDARİ COĞRAFYA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 052 TIBBİ COĞRAFYA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 053 AİLE İÇİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 054 FELSEFİ DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 055 TÜRK KİMYA SANAYİİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 056 HUMİK ASİT VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 057 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 058 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 059 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 060 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 061 AVRUPA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 062 TÜRK MUTFAK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 063 ERMENİ SORUNU TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 064 MUKAYESELİ DÜNYA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 065 OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 066 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (10.-15. YY.) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 067 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 068 GEN TEKNOLOJİSİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 069 KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 070 ULUSLARARASI İLETİŞİMDE ÇEVİRİNİN ROLÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 071 AVRUPA STANDARTLARINA GÖRE RESMİ YAZIŞMA FORMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 072 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 073 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 074 TÜRK SANATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 075 MATEMATİK VE SANAT Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 076 HAYATIMIZDAKİ KUANTUM FİZİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 077 FİZİK VE FELSEFE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 078 YENİ SOSYAL HAREKETLER VE İKTİDAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 079 PEYZAJ BİTKİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 080 İSLAMIN YAYILIŞI TARİHİ (7.-8. YY) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 082 MODERN ORTADOĞUNUN OLUŞUMU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 083 SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 084 ENDÜLÜS MEDENİYETİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 085 MİLLİ ŞUUR VE TÜRK İSLAM MEDENİYET TASAVVURU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 086 DİYET VE SAĞLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 087 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TEHDİTLER VE KORUNMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 101 ÇALIŞMA İKTİSADI VE İKTİSADİ DEMOGRAFİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 102 KAMU MALİYESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 103 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 104 EKONOMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 105 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 106 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 107 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 108 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 109 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 110 SİYASİ TARİH Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 111 TÜRKİYENİN SİYASAL VE YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 112 İSTATİSTİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 113 EKONOMETRİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 114 İSLAMİ FİNANS MODELLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 115 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 116 FİNANSAL KRİZLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 151 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 152 MEVLANA DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 153 ARAPÇAYA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 154 DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 155 İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 156 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 157 GÜNCEL DİNİ MESELELER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 158 KURAN KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 159 HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 160 MİSTİK DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 161 DİN EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 163 MODERN DÖNEM İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 164 İSLAMA GÖRE BATIL İNANÇLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 165 İSLAMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 166 İSLAMDA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 167 İLK İHTİLAFLAR VE İSLAMIN SİYASİ MEZHEPLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 168 MODERN TOPLUMLARDA AİLE VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 169 ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 170 İSLAM TEOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 171 KUR’AN KISSALARININ ÇAĞDAŞ YORUMU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 172 İSLAM VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 173 MEDİA VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 174 PSİKOLOJİ VE DİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 201 EĞİTSEL OYUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 202 SPOR VE OYUN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 203 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 204 ATLETİZM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 205 EĞİTİM FİLMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 206 TARİHSEL FİLMLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 207 EĞİTSEL OYUN TASARIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 208 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 209 BİLİŞİMDE GÜVENLİK VE ETİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 210 SOSYAL MEDYA VE ÖĞRENME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 211 YAZIŞMA VE PROTOKOL KURALLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 212 ALTERNATİF ÖLÇME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 213 YAŞAM KALİTESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 214 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 251 ANADOLU SERAMİK SANATININ GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 252 ENDÜSTRİYEL TASARIM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 253 FOTOĞRAF TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 254 SİNEMA TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 255 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 256 İLETİŞİM VE REKLAM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 257 BATI SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 258 TÜRK RESİM SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 259 TÜRK DOKUMA SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 260 TÜRK ÇİNİ SANATI TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 261 SANAT VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 262 AKILLI BİNALAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 301 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 353 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 354 WEB TASARIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 358 SİSTEMATİK TASARIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 359 MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 360 MÜHENDİSLİKTE AR-GE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 361 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÇİZİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 362 TIBBİ TERCÜME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 401 SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 402 SPOR YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 404 JİMNASTİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 405 YÜZME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 406 BADMİNTON Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 407 BASKETBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 408 BOCCE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 409 BOKS Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 410 DAĞCILIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 411 FUTBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 412 GÜREŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 413 HALK DANSLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 414 HENTBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 415 OKÇULUK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 416 TEAKWANDO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 417 TENİS Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 418 KAYA TIRMANIŞI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 419 VOLEYBOL Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 420 KARATE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 421 STEP-AEROBİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 422 BESLENME Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 423 AİKİDO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 424 BİLARDO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 450 BULAŞICI HASTALIKLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 451 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 452 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 453 SEMA VE SEMA UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 454 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 501 WEB TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 502 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 510 OKULLARDA BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 551 İŞLETMECİLİK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 552 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 553 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 554 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 555 DARBOĞAZ YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 556 KİŞİSEL BAŞARI YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 557 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 558 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 559 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 560 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 561 YENİ HİZMET TASARIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 562 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE ARGE Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 563 TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 564 ÇALIŞMA VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 565 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 566 BORSADA UYGULAMALI YATIRIM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 601 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 602 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 603 İŞ HUKUKU Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 604 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 651 KORO (THM) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 652 KORO (TSM) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 653 NOTA BİLGİSİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 654 MÜZİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 655 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 656 TÜRK HALK OYUNLARI (HORON) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 657 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 658 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 659 ÇOKSESLİ KORO Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 660 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 661 TÜRK HALK MÜZİĞİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 662 TASAVVUF MÜZİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 701 ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 702 ÇAĞDAŞ VİDEO UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 703 MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 704 SENARYO YAZIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 705 VİDEO YAPIMI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 706 YENİ MEDYA Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 707 İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 708 KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 751 FİNANSAL OKURYAZARLIK Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 752 OTANTİK ÖĞRENME UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 753 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 754 TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 755 OKUMA VE BEYİN Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 756 İNSAN HAKLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 757 TÜRKİYE´NİN KÜLTÜR VARLIKLARI VE TARİHİ ESERLERİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 758 MEHTER VE MEHTERAN UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 759 KAMU POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 760 SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 761 DEMOKRASİ KURAMLARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 762 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 763 GÜNCEL SİYASİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 764 KENTLEŞME POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 2+0 2 5
SAU 990 AKADEMİK ÇALIŞMALAR I Seçmeli Türkçe 2+0 1 2
      Üniversite Tanımlı Dersler       Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler       Bölüm Tanımlı Dersler